This page contains a Flash digital edition of a book.
BeA – Industrijski alati i spojnice
Cjeloviti asortiman rješenja za pričvršćivanje
za industrijsku primjenu i obrtnike
BeA – Industrial Tools and FastenersBeA je osnovana 1910. godine u Njemačkoj i od tada je sinonim
The Complete Range of Fastening Solutions For Industryza alate i spojne materijale najviše kvalitete te izvrsnu podršku i
brzu uslugu kupcima BeA was established in 1910 in Germany. Since then BeA
stands for highest quality tools and fasteners, excellent Naši alati i spojnice jednostavni su za upotrebu, a istovremeno
support and quick service to our customers.visoko učinkoviti. Ubrzavaju proizvodni proces i čine ga sigurnijim
i učinkovitijim. Naši alati testirani su u raznovrsnim zahtjevnim Our tools and fasteners are easy to use and perform with
uvjetima. excellent results. They speed up your manufacturing process
and make it safer and more economical. Our tools are tested Naša međunarodna mreža stručnjaka na području spojnih
in various tough environments.materijala ponuditi će vam proizvode, uslugu i cijene koje nadilaze
vaša očekivanja. Our international network of fastening specialists can prepare
O.M.S. - 35 godina iskustva a value package of product, service and pricing that exceeds your expectations.
U Hrvatskoj BeA i O.M.S kao sistemski dobavljači, kroz
visokokvalitetne proizvode, cjelovite sisteme, stručne As a systems supplier, BeA delivers one-stop tailor made
savjete i prvoklasnu uslugu za svaku primjenu, nude brza i solutions for every application with high-quality
učinkovita rješenja po mjeri kupca. products, comprehensive systems, expert advice and
first-class service.Daljne informacije :
O.M.S. d.o.o. For more information
A. Šenoe 23 Tel.: + 49 (0) 41 02 78 – 281
10290 Zaprešić, Hrvatska E - M a i l : i n f o @ b e a - g r o u p.com
Tel.: + 385 1 3310 475 Visit: www.bea-group.com
Fax: +385 1 3354 857
E - Mail: info@oms-hr.com BeA quality conforms to ISO 9001 standard and is certified by the
www.oms-hr.com G erman TÜV.
BeA kvaliteta je od strane TÜV -a, ISO 9001 certificirana. Joh. Friedrich Behrens AG
Industrial Fastening Systems
BeA je član sljedećih udruženja: Bogenstraße 43 – 45 22926 Ahrensburg
BeA is a member of following associations: Germany
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76
Produced with Yudu - www.yudu.com