This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 10/2009 REPORTÁŽ 19
vyčkávajú na najdôležitejšej výpadovke,
pri židovskom cintoríne. Veľkorímska
vykričaná štvrť je zasa pri centrálnej
rímskej železničnej stanici Termini.
Ceny som neporovnával. Akurát sa mi
zdalo, že v Ríme som medzi predajnými
dievčatami začul slovenčinu. V Trnave
asi štetky po taliansky nehovoria.
Počet zlodejov je ťažké porovnávať.
Nikto ho zatiaľ seriózne nezaznamenal.
Zaujímavé číslo by bolo možno
porovnanie počtu kmínov v pomere
k počtu obyvateľov. Možno by tu mali
Malorimania navrch.
Striga
Deti Malorimanov dostávajú darčeky
oveľa skôr, ako ich kamaráti vo večnom
meste. Veľkorímskym deťom totiž
nenadeľuje darčeky Ježiško na Štedrý
Hrôza
Malý Rím je oproti veľkému
bračekovi naozajstná gastronomická
katastrofa. Na ulici či v stánkoch

Koloseum je dominanta, ktorá na prvý pohľad doslova ohúri.
dostanete najmä žemľu naplnenú
kapustou s trochou kuracieho vzoru z našich či amerických končín
mäsa, rôzne zapekačky či hot dog. dávajú dospelí darčeky 24. decembra
Rožky a žemle pritom bývajú buď predtým, než odídu na polnočnú omšu.
zosušené alebo mokré, ako dôsledok Deti v tom čase už dávno spia. Zopár
predavačovej snahy oživiť ich. drobností si nájdu až ráno.
Veľkoriman, aj keby nebol žiadny To najdôležitejšie stále prichádza až
gurmán, by sa tu asi nenajedol. Asi by na sviatok Troch kráľov. Veľkorimania
ho nepotešili ani typizované fornetti. nezdobia stromčeky, ale kupujú si
v obchodoch betlehemy. V minulosti si
ich sami vyrábali a susedia navzájom
deň, ale vianočná striga Befana, ktorá súperili, kto ho má krajší. Práve pri
podľa tradície prichádza v noci z 5. na betlehemoch si deti nachádzajú svoje
6. januára. Tým dobrým prinesie darčeky.
sladkosti a tým, ktoré neposlúchali, iba Iste ste už počuli o veľkolepej
uhlie. Moderný svet však túto tradíciu vianočnej výzdobe veľkého Ríma. Sú
a šialenstvo okolo Santa Klausa trochu to však len reči. A dosť prehnané.
ovplyvnil. V niektorých rodinách si podľa Najpestrejšiu výzdobu nájdete v oblasti

Švajčiarska garda stráži pápeža vo Vatikáne. Historické uniformy navrhoval

Mestská veža a Trojička, najznámejšie miesto v Trnave. ešte Michelangelo.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com