This page contains a Flash digital edition of a book.
TAURAGĖS
kurjeris
2010 m. vasario 12 d., penktadienis, Nr. 12 KLASIFIKUOTI SKELBIMAI \ 19
Laimono Noreikos įmonė
BRANGIAI PERKA GALVIJUS.
Moka 6 ir 21%.
Atsiskaito iš karto. Pasiima patys.
Tel. 8 686 14 184.
UAB „Žemaitijos galvijai“
PERKA GALVIJUS:
bulius (mėsinius, 500 kg),
kaina – 4,50 Lt/kg,
telyčias (mėsines, per 500 kg), KIETAS KURAS
kaina – 3,60 Lt/kg,
Pigu, kokybiška ir greitai
karves (AV, per 600 kg),
Presuotos GABALINĖS DURPĖS
kaina – 3,20 Lt/kg.
(pelenų beveik nelieka)
Tel.: 8 676 31 700, 8 652 84 023.
Aukšto kaitrumo
DURPIŲ PUSBRIKETĖS
MALKOS PADĖKLAIS – ypač patogu
UAB JAUJUPIS
PRISTATOME NEMOKAMAI
nuolat patraukliomis Tel.: 8 652 02 040,
kainomis perka 8 650 27 936, 8 605 39 710.
VERŠELIUS
VANDENS GRĘŽINIAI,
AUGINTI
GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Moka 6 ir 21%.
Darbai nuo A iki Z.
VISOJE LIETUVOJE IŠTISUS METUS!
Tel. 8 685 76 325, 8 656 35 844.
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt
UAB „Galvijų centras“
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
brangiausiomis kainomis superka
VERŠELIUS AUGINTI,
Kokybiškai ir nebrangiai gaminame
DIDELIUS JAUČIUS
VIRTUVĖS BALDUS,
Moka 6 ir 21% PVM. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
SPINTAS
Tel.: (8 446) 58 468,
SU STUMDOMOSIOMIS DURIMIS.
8 682 53 482, 8 656 17 251.
Gamybai naudojame aukštos kokybės
vokiškas medžiagas.
UAB „SAMSONAS“
Projektuojame, atvežame ir
surenkame NEMOKAMAI.
Brangiausiai Lietuvoje perka
Tel. 8 620 22 323.
karves, bulius, telyčias.
Pasiima greitai.
Atsiskaito vietoje.
Karšti gardūs lietuviški
Iš metalo gaminame
Tel. 8 687 35 898,
CEPELINAI Į NAMUS. VARTUS, TVORAS,
8 612 10 043.
Darbo laikas 11.30–18.00.
TURĖKLUS,
Tel.: (8 446) 61 484,
STOGELIUS
8 642 23 777.
su kalvystės elementais.
Tel. 8 638 17 512.
Perkame BULIUS, KARVES,
UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA“
TELYČIAS ir VERŠELIUS.
Atsiskaitome iš karto.
GEROMIS KAINOMIS
Tel.: 8 685 86 282, 8 699 12 034,
SUPERKA:
(8 446) 61 568.
- Katalizatorius;
- Akumuliatorius;
- Spalvotuosius metalus;
UAB SUPERKA
- Elektros variklių, starterių,
VERŠELIUS
generatorių laužą;
- Įvairius laidus, kabelius;
AUGINTI.
- Elektronikos laužą;
Tel.: (8 446) 69 367, - Autoatliekas su spalvotaisiais
8 672 38 493,
metalais.
A.Linkus
Nemokamai priimame seną buitinę techniką.
Įmonėms išrašome pažymas.
Adresas: Pramonės g. 12, Tauragė.
VIENA STAMBIAUSIŲ GALVIJŲ Tel. 8 614 02 455.
SUPIRKIMO ĮMONĖ Lietuvoje
DIDŽIAUSIOMIS KAINOMIS PERKA
karves +6-21 %, bulius,
telyčias ir įvairų prieauglį (skerdimui),
veršelius (auginimui).
Sveria elektroninėm svarstyklėm.
Atsiskaito vietoje. Greitai atvyksta.
Dirba ir savaitgaliais.
Dirba tiesiogiai, be tarpininkų.
Maloniai laukiame jūsų skambučio!
Tel. 8 606 06 406.
Redakcijos adresas: Prezidento g. 68, 72238 Tauragė, Lietuva | Steigėjas ir leidėjas UAB „Tauragės kurjeris“ | Išeina antradieniais ir penktadieniais | Tiražas 5 700 egz.
Įm.k. 179760268
Pagėgių žinios
Žurnalistai | (8 446) 55 550
Tomas Raulinavičius
PVM LT797602610
Gintaras Gražinskas - gintaras@kurjeris.lt
Kalbos stilistė
Bankas Snoras
Bendrovės
Jovita Strikaitienė - jovitas@kurjeris.lt
Viktorija Švedaitė - viktorija@kurjeris.lt
a/s LT400075800400462606
direktorius/vyr. redaktorius Arūnas Strikaitis - korespond@kurjeris.lt
Dizainas
Tel./faks. (8 446) 55 410
Renaldas Malychas Eugenijus Skipitis - eugenijus@kurjeris.lt Regina Vaičaitienė - reklama@kurjeris.lt
ISSN 1648 - 4894
redakt@kurjeris.lt Bendradarbiai Reklamos skyrius | (8 446) 55 410
Tel. (8 446) 55 550
Vilija Užmiškienė, Romualdas Vaitkus,
Loreta Greinink - skelb@kurjeris.lt
Internete www.kurjeris.lt Mob. (+370 605) 19 276
Justina Ulberkytė
Finansininkė | (8 446) 55 560
Irena Liorančienė - buhalterija@kurjeris.lt
Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. Už atneštus straipsnius honoraro nemokame. Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“, www.wpress.lt
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20
Produced with Yudu - www.yudu.com