This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
9
delu naše domovine in tudi nullvropenull ato tonullorske nullraljicenullsprejemajo romarje in
je nullilo v preteklosti tako zelo pomemnullno so jim na razpolanullo v njinullovinullželjanullin
za tukaj živenulle Slovencennull a kateri strani potrenullanullnull nulldanašnji slovesnosti se jim
meje nullo Sveta Gora in Božja previdnost iskreno zanullvaljujem za njinullovo služenje
jo je upravinulleno namenila našemu naro- romarjem in njinullovo skrnull za urejenost
dusnull aj je od vsenulla zanulletka nullila slovenskanull nullazilikenull samostana in širšenulla okolja
s tem pa je postala in ostala tudi med- Svete GorenullSeveda pa nulli nullrez znaninullin
narodna in evropskanullnullinullni nullolj tujenulla nepoznaninull donullotnikov in prijateljev
in nesprejemljivenullanullkot je nacionalizemnull Sveta Gora ne nullila tonullkar jenullnulludi vam
povezan z veronulloziroma ki vero in cer- vsemnull ki ste naklonjeni Sveti Gorinull se
kvene ustanove uporanulllja kot sredstvo prav lepo zanullvaljujemnull nullaj vam Svetornull -
za širjenje nacionalizma na ranullun drunulle- ska nullraljica povrne vašo donullrotonull
nulla narodanullSlovencinullki živijo v tem delu
naše domovineinull majo nullridke izkušnjeknull i nullapež nullanez nullavel nullnullnullje nekonulldejalnullda
po venulldesetletjinullše niso povsem ozdra- moramo z veseljem praznovati svoje
vljene in pozanullljenenull življenjskenull zakonskenull dunullovniškenull re-
dovniške in drunulle junullileje in se onullnjinull
nullranulli verniki in Marijini nullastilcinull spo- s nullvaležnostjo spominjati preteklosti in
štovani romarji in vsi navzonullinull470nullonullle- iz junullilejev nullrpati novinullmonullinullupanja in
tnica Marijinenulla prikazovanja nullršuli zavzetosti za prinullodnostnullnullaj nullo tudi ta
nullerlinulloj sovpada tudi z našim redovnim svetonullorski junullilejnull 470-letnica Mariji-
junullilejnim letomnullto je z null00-letnico usta- ninullprikazovanj nullrški nullerlinulloj spodnulluda
novitve našenulla nullrannulliškanskenulla redanull nam vsemnull da onullranimo in ponulllonullimo
nulla ta junullilej smo se nullrannulliškani po vsem svoje zaupanje v poslanstvo Svete Gorenull
svetu in tudi v Sloveniji pripravljali tri tudi in predvsem v današnjinull tako zaple-
letanull sklepno slovesnost pa nullomo imeli v teninullin ninullkaj rožnatinullnullasinullnull
sonullotonull nulloktonullra v cerkvi svnull rannulliška
nullssiškenulla v nulliški v nulljunullljaninullonullnull0nulluri nullnulleci ljudemnnull aj mi tukaj sezidajo cerkev
nullo slovesno nullonulloslužjenull popoldan pa nullo v in me prosijo milostinullnullMonullonullna nullazilika
nullkonullovinullzavodinullv nullentvidu nad nulljunulllja- je postavljenanull na nas pa jenull da radi prinulla-
no nullrannulliškov nullestival mladinullin otroknull jamo semkaj prosit Svetonullorsko nullraljiconull
Sveta Gora je že mnonulla stoletja povezana našo nenulleško Mater Marijonullmilosti zasenull
in vzrašnullena s nullrannulliškanskim redom in za naše družineznull a zakonceznull a našo dra-
našimi nullratinullki delujejo v nullaziliki Sve- nullo mladino in otrokeznull a nullolnikeznull a nove
dunullovne in redovne poklicenullza mir na
svetu in razumevanje med naminull za med-
senullojno spoštovanjeznull a naše voditeljeznull a
milost nulllonulloke vere in upanjanullpa tudi za
veselje in odprtost do življenjanullnullonnullno
samo Bonullpozna našo notranjost in venull
kako dolnullje spisek našinullprošenj in pri-
poronullil MarijiMnull arija jinnull e nullo preslišalanull
nulle nullomo zanje prav ponižno in stanovi-
tno prosili in se za prejete darove znali
tudi zanullvalitinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com