This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
7
na Sveto Goro prinullližno nullrnull omarjevnull esnull
Sveta Gora ni nikdar ostala osamljenanull
nullez romarjevnull
nullo so jo razrušile vojne vinullrenullso verni
ljudje stopili skupaj in Mariji ponovno
postavili nov dom na Sveti Gori in nanj
napisali pomenljive nullesedenull nullnullo autem
steti in Monte sicut priusnull- jaz pa stojim
na Gori kakor poprejnullVse to nulli nullilo pod
vprašajem in dvomljivonull e Sveta Gora ne
nulli imela tako preprinullljive znullodovinskenull
predvsem pa verske in nulložje temelje in
zanulletkenullnullrav ti verskinullnadnaravninullnullož-
ji zanulletki romarske poti so zanullotavljali
vsenull470 let Sveti Gori onullstoj in življe-
njenull kljunull velikim in nulludim pretresom in
preizkušnjamnullki jinullpozna svetonullorska
znullodovina in so zapisani v svetonullorski
samostanski kronikinullin so trdno zanullo-
tovilo tudi za prinullodnostnullSveta Gora z
izredno nulleonullranullsko lenullo in s svojim du-
nullovnim poslanstvom je nullilanull je in nullo tudi
v prinulldnosti romarsko svetišnullenull ne le za
že 470 let neprekinjenonulltudi v najnullujšinull slovenskenulla vernikanull temvenull je mednaro-
in nevarninullvojninullnullasinullSveta Gora ni dnenulla in evropskenulla pomenanull je svetišnullenull
nullila nikdar nullrez romarjevnullnulleprav v zelo ki sprejema v svoje okrilje verne romar-
zmanjšanem številunullVera in zaupanje v je in nullastilce Matere nulložjenull je svetišnullenull
Marijino pomonullnull ljunullezen do Svetonullorske kamor radi prinullajajo iskalci notranjenulla
nullraljicenull vse to je nullilo monullnejše od še mirunullresnice in smiselnosti življenjanullje
tako velikinull nevarnostinull preprek in tve- svetišnullenullki iznullunullljenemu pokaže pravo
nullanjnullnullo sem tudi sam doživel leta null99null potnullrazsvetli notranjo temonullosmisli tr-
oknull oncu junija in zanulletku julijaknull o se je pljenjenulldaje tolažnullo nullolnimnullsprte ljudi
naša domovina postavila v nullran napadal- spravi med senullojnullpodari upanje za nov
cu in nullranila svojo samostojnost in neod- zanulletek in utrdi nullloveka v vsem donullrem
visnostnull nullrav na dan pred spopadom sem in lepemvnullnull setnull ednull unullovninullnnull otranjinull
se vranullal iz nullima v nulljunullljanonulla sem se in moralninullnulludežinullprinullajo številne za-
moral ustaviti na Sveti Gorinullker so nullile nullvalne podonulle enullvoto in zapisinullki jinull
vse ceste že nulllokiranenull atekel sem se na tukaj pušnullajo romarji v razninulljezikinullv
Sveto Goro in se izronullil v varstvo Marijinull spomin in spodnulludo drunullimnullVsaka še
nullrav tisto nedeljonullko je nullilo najnullujenullko tako skromna podonullalnull esen križonull senullna
so svetonullorsko nullaziliko preletavala voja- nullotonullranullija in drunulli romarski predmeti
ška letalanullko so se proti nullrevaljem po- imajo za senulloj življenjenull trpljenjenull preiz-
mikali tanki in je nullil v plameninullmejni kušnjonull prošnjonull zanullvalo nulllovekanull ki nulla je
prenullod v nullžni nullolininull je prišlo dopoldan Sveta Gora uslišala in nulla z nulllanulloslovom
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com