This page contains a Flash digital edition of a book.
50
nulloromali so
2nullnull
nullinullanje pot
na Sveto Goro
2nullnull
pevski znullor nullentrupertnullnullolenjska
nullnullnullnull
2nullnull
null
oratorij župnije Vrnullnika
oratorij - nullj-nulltepanja vas
2nullnull
nullaritas nullnulloriško podronullje
oratorij Biljana
oratorij župnije Grnullar
ministrantje iz nullokavcanullnullturijnull
29null
nulljdovšnulline in nullempetra
župnija nullirinullnull0 nullirmancev iz nullevina
4null
kolesarji iz nulldrije
izletniki iz nulltalije
nullnull
null
medžupnijsko romanje iz nullrsta
romarji iz nulljunullljane
null Snull nullBnull
izletniki iz nullelja null
null turisti iz nulljunullljane
romarji iz Spnullnulldrijenullnullerkeljnullnulltaleža in
Stolni kapitelj nullnullovo mesto
nullenullelja
krst - Maj nullnullilinulloj
župnija nullmartno na nullonullorju
null
poroka Bizjak - nullavlica
peš romanje iz župnije Budanje
poroka nulllede - nullršinull
župnija Videm pri nulltuju
22null
srenullna poroka
župnija nulltnullnullupert pri Velikovcu
župnija nullolmin
2nullnull
koncert nullS Solkan
župnija Slovenska BistricanullMakole in
null
nullaporje
varovanci doma nullolmin
prve redovne zaonullljunulle
krst nullnullnullenne nulleoni
nullnull
27null
upokojenci nulladonullrova
zlata poroka
null
molitveni dan za dunullovne poklice nullnull
Gnull nullSnull
poroka Malavašinull- nullonulloj
null
poroka nullerat - nullacin
poroka nullronulla - nullronulla null
9null krst - nullpela nullellenullrini
župnija nullrni Vrnullnad nulldrijo župnija Bilje in Bukovica
nullnull nullnull
srenullrna maša pnullVida nullisjaka
župnija Mežica
nullnull
nullnull nulldelovo
župnija nullrkavnulle
20null
odprtje razstave Boj proti veri in
romarji iz Vidma
nullerkvi
župnija nullturje - nulljdovšnullina
null
Mnullnull nullonullerdonull
semenišnullniki iz Graca
pevski znullor s nullola
nullnull
2nullnull
župnija nullinullnica na nullonullorju
nulllani društva nullransplant
oratorij župnije nullriže
2nullnull
turisti iz nulltalije
20null
nulloroka Bratina - Gajinull
romarji iz nullrevisia
27null
22null
odprtje prodajne razstave slik
karitas nullurnišnulle
ekstempore nullrežnica 2009
društvo vinonullradnikov Mokrononull
donullodelni koncert
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com