This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
5
Svetonullorski nullrannulliškani smo sprejeli povanullilo vod-
stva papeške nullazilike Svete Marije Velike nullMarije
Snežne - v nullimunullda se z njo dunullovno poveže sve-
tonullorska nullazilika v nulllanullor romarjevnullnullako je nullil v
nullimu nullnullmaja 2009 izdan dokumentnullki nulla onulljavlja-
monullda nulli se vsinullki romate v svetišnull na Sveti Gorinull
seznanili z dunullovnimi donullrinaminullki jinullomonullonulla
ta dunullovna vez med onullema nullazilikamanull
nullapeška nullazilika Svete Marije Velikenull
prva cerkevnullp osvennull a Božji Materinull
slava in nullvala vesoljnenulla cerkvenenulla znullora v nullnullezunull
je že stoletja odlikovana s ponulložnostjo Božjenulla ljudstva
in zlasti rimskinull papeževnull
ki so ji podelili veliko dunullovninulldonullrotnull
null onullnovi dunullovne povezanosti s papeško nullaziliko nullinullerijeva
vodi posenullno sorodstvonullki mu pravimo VnullnullnullnullnullnullVnullnullBnullnullnullnullnullnull
in ta priporonulla prošnjenullpodane nullpostolski služnulli za spokornostnull
da nulli v poedininullprimerinullprejeli popolne odpustke izmed tistinullnull
ki jinullje deležna sama nullazilika Svete Marije Velikenullin sicernull
null na dan nulloda nullazilike nullinullerijevenullnamrenullnullnullavnullusta
2null na dan nulloda dolonullene cerkve nullkronanca
null na vse slovesne praznike Božje matere Marije
4null enkrat na letonullna dannullki si nulla vsak vernik svonullodno iznullere
null kadar se iz ponulložnosti znullere velika množica romarjev
nulli odpustki so donullrotljivo podeljeni pod onullinullajnimi ponulloji nullerkvenull
BnullnullnullnullnullnullnullSVnullnullnullnullnullnullnullposvenulleni nulllaženi nullnullVnullnull MnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullMnullnullnullSnullnull
V krajuSnull VnullnullnullGnullnullnull
V škonullijinull null nullnull
nulla cerkev je vpisana v listine Bazilike
in nullkrati listina nullpostolske služnulle spokornostinull
s katero so odpustki podeljeninull
nullo potrdilo je izdanonullda nulli verniki in romarji vse to vedeli
in nulli jim to pomnožilo ponulložnost in stanovitnostnull
V nullimunulldne nullnullmaja 2009
kardinal svete nullimske nullerkve
Bernard Francis Card. Law
nullapalis Basilicae nullrcnullipresnullnullter
nullapituli nullelenullatus
R.D.nus Ciro Bovenzi
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com