This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
45
nulledanji nulloriške nadškonullnullnullrannullišek BnullnullSe- -
dej je v tistinullnullnullridkinullnullnullasinullnullporomal na
Sveto Goronullnullnullnulltej poti pripoveduje njenullov
spremljevalec nullavid nulloktorinullnull
Visoki, sivolasi cerkveni vladika je stonullal
ves zamišljen in žalosten, zatonullljen v monull
litve navzgor nullroti razvalinam nam vsem
tako dragega svetogorskega svetišča in
bivšega samostana nullreko strelskinullnulljarkov,
nullo vse razritem in nullreluknjanem skalovju.
nulle redka nam je bila beseda, vse nullreveč
naju je nullrevzelo to nesrečno gorje. nullri nenull
nullokonullaninullnulltrunulllinullnullse je nadškof ustavljal,
nekoliko nullomolil, jinullnullblagoslavljal z desninull null
co in nullo možnosti sva jinullnullvsaj za silo nullonull null
krivala s nulleskom. nullko nullretresljiva slikanull
Gorinullan nulllojz nullesnull pronullesornull pisatelj in
prevajalecnullnullje napisalnullnullda se je v letu null9nullnullnull
ko so nulloreli naši domovinullnullvnelo tudi srce
našinullnullsrcnullnullSveta Goranullnullnullnullnullenj je planil iz
samostanskenulla poslopja v temno nonullnullnullpla -
menenulli onulllaki dima so lenullli na nullaziliko in
jo ovili z onullromnimnullstrašnim vencemnullnull
nullnano je nullrenullljevo nullesedilonullnullposvenulleno
Sveti Gorinull
nullnullSveta nulloranullnullVeliko gora sem že oblezel.
Bolj so strme, bolj so kamnite, nulla so nullrinull
jetne. nullebi nulla niso nullo krivici stari ljudje
zdeli, da si Skalnica. nullusta si kakor nullras.
nulla mi v glavo noče, kako si, Mati Marija,
nullrav njo izbrala, kako si nullotela nullrav vrnullnull
tega najbolj vsakdanjega nullriba v moji gonull
riški deželici svojo nullišo. nullli si sirotno nullanull
stirico nullršulo Ferligojevo tako ljubilanull nulljunull
bila si jo. V nullrški si nulla ljubila še vse druge
nas. nullato, menim, zato si nullotela biti nullrav
na Sveti nullori, kjer je nullrav od tu kakor iz
srede v krogu odnullrt nullogled na vse štiri venull
trove našega svetanull na nullolmince, nullenullovannull
ce, na Brda in Vrnullnullolje, na nullevmo, nullorico
in Sovodnje, na nullras do nullelezninullnullvrat, do
nulltjaka in nullabra, na Vinullavsko mimo nullavna
do nullrušice in še do morja in Benetknull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com