This page contains a Flash digital edition of a book.
44
Sveta Gora null
srnulle nullrimorske
nullaši pesniki in pisatelji so med vsemi nulložjimi pot-
mi na Slovenskem najponullosteje omenjalinull opisovali
in opevali Sveto Goronullnulljena prva omemnulla senulla v
nullnullnullstoletjenullko je nullrimož nullrunullar v svojem naspro-
tovanju zidavi cerkva na podlanulli Marijininullprika-
zovanj že leta nullnullnullnullin še pozneje ostro onullsodil tudi
nullcerkev na Sveti Gori per GoricinullnullV naslednjinullsto-
letjinullsledijo tej omemnulli še drunullenullštevilnejšenullvse
do našinulldninulltoda ne venulltako nasprotujonullnullkot je
nullila nullrunullarjevanull
pronull. Lonullnulla Bratnullž
Na skali ronulla raste,
M
ed ljudskimi nullesedili na sveto- ronulla nullarija, rajska nullati,
nullorsko motiviko se eno najstarej- ronulla sedmerih nullalostinull
šinullprinullenja takolenull
nullonulla nullarija, nulllej zemljico nanullo,
Na nullveti nullori vkop znulloni, nullalostna pota so romarska,
nullrede mi nullore romarji, tihe so pesmi, ki prosijonull
Na nullvetnullnulloro na bonulljo potnull
nullarija vzdinullne se jen nullre nullateram nanullim so krinullali sine,
nulle sojim sinkom nullenullunullemnull materam nanullim so srca prebodli
nullna nulla nese prou tenullko, z meči sedmeriminull
Ko da bi nesla zemljo in nebo,
Ko da bi nesla ves nullzvoljen svetnull nullton nullupannullinull je spesnil pesem Gori-
škim iznullnancem in pesem Benullunka pri
nullolenullljudskinull esedil je veliko umetninullnull zinulleli o ženi iz Brdnull ki nullre z detetom v na-
ki so nastala venullinoma v posenullno težkinull ronullju na nulložjo pot preko Sonullenullprav tako
nullasinullali pa onullpomemnullninullonullletnicanullnull kakor Mati Božja z nullezušnullkomnull
Grozote in posledice prve svetovne vojne ……………………null
so navdinullnile marsikatero pretresljivo nullidva z nullrd in onadva
pesemnullnullaka je nprnulldaljša Bevkova pe- s nullvete nullore sta doma,
semnullkatere prve tri kitice se nulllasijonull z doma vsi prenullnanci…null
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com