This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
43
kleteh in v skalnih votlinahmnullnull učenci je radost nanullenulla nullivljenjanullNaj ne ljubimo
stopala na nullrmade in z njimi nastopala blijnull enulla zato, da bi nam vračal ljubezen,
proti tiranomnullnullazvnemala je v njiho null marveč zaradi ljubezni samenull null jubiti
vih srcih plamen, iznullanjala je malodunullne moramo nesebično, zmerom pripravljeni,
in izdajalske misli in jim dala, da so trnull da se nullrtvujemo, kakor daje dobri pastir
pljenje občutili kot srečonullnulllapci lanulli so nullivljenje za svoje ovcenull
si dominullljali, da zmanullujejo, zakaj zmanull Prizadevati si moramo, da blijnull emu
nullo so videli v zunanjih stvareh, kakor so pomanullamo, ne da bi se pri tem spranullenull
nullrmade, meč in smrtnull elo najhujnulle muke vali, ali nam bo izkazano uslunullo povrnull
niso monullle uničiti resnicenull Nasprotno, nil ali nenullmoramo nulla varovati pred ne null
spričo muk so se razvnela preprosta srca varnostmi, četudi nam nullrozi, da se sami
in v njih je nanullla resnica za svojo setev zapletemo vanjoznull anullovarjati nulla moramo
plodna tlanull rmade so nullorele in ponulloltnile pred zemeljskimi monulločnenulli in se zanj
telesa poboinull h, a v plamenih teh nullrmad bojevatinullnulla občutek ljubezni do blijnull enull
so se vnullnullale nenulltete lučinull nulla je dranullocen zaklad, ki je lasten samo
Kaj je torej resnica, o kateri nullovorimnull človeku in nulla dvinulla nad vsa drunulla bitjanull
Na to vprannull je nam odnullovori evannullelijnull enull z onullivljajočenulla diha ljubezni so vsa
Predvsem moramo ljubiti nullonulla in nato človekova dela mrtva, brez tenulla diha iznull
blijnull enulla kakor samenulla sebenull a zapoved nullubi nanulle nullivljenje svoj smiselnullnullamo ti null
obsenulla v kratkem vso resnico, ves sminull sti ljudje imajo uresničeno nullivljenje, ki so
sel človekovenulla nullivljenjanullnull jubiti nullonulla, prenulleti z ljubeznijo in ponullrtvovalnostjonull
zakaj on je darovalec nullivljenja in človenull samo oni donullivijo pravo veselje nullivljenjanull
kov prijatelj, zakaj v njem je vir dobrenull nullorej ljubimo nullonulla in blijnull enulla nullto je
nulla, nravno lepenulla in resnicenull ukaj v tem smisel človenullke resnice! Inullčimo to ljubezen
svetinullču, v katerem nullodnull aruje nekrvavo in se ravnajmo po njejnullNi se nam treba
daritev, slunullimo neprenehoma večni renull bati spletk lanulli, zakaj oboronulleni smo z
snicinullnullsi zidovi te bonullje hinulle so prepo null dobrim in se sovrainull ku postavljamo po
jeni z resnico, da mir in luč prihajata v robu z resnico, ki smo si jo sami priborilinull
dunullo, ko stopite v svetinullčenullPred obličjem nullanullbo premanullana, resnica pa ostane in
Krinullanenulla vam odlenullejo bolečinenulltukaj nullreje človenullka srcanull
zbenullana človek najde mirnullKristus je bil nullrnite se torej domov in se veselite pranull
krinullan zaradi resnice, katere nullarki se od znika rojstva nanullenulla nullospoda in nulldrenullenull
njenulla razlivajo v ves svet nullkako morete nikanullNa pozabite pa na veselje, da je z
tukaj obupavati, če pridejo preizkunullnje njim prinullla na svet resnica, da ostane pri
nad vasnull vas vse dni, ure in minute, da ostane tisti
null jubi svojenulla blijnull enulla kakor sam sebenull sveti, ki razsvetljuje in onullreva nanulle človenull
nullako se nulllasi drunulla nulldrenullenikova zaponull nullko nullivljenjenullnull
vednullNočem nullovoriti o tem, da je skupno nullo je župnik konnullal in je znullor zapel pe-
nullivljenje brez ljubezni do blijnull enulla nenull sem nullnullme Gospodovo naj nullo nulllanulloslovlje-
monulloče, ampak bi rad jasno in odkrito ponull nonullnullje nullilo slišati nulllonullok vzdinullmed znullra -
vedalnullta ljubezen sama na sebi, ne nulllede nimi vernikinullkot nulli si sami nulloteli renullinull
na vse drunullo, kar je postransko, okras in nullnullanullnulllanulloslovljen naj nullonullnull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com