This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
41
onulliskovavcevnull nulla spoved tudi precej nulltalijanovnull 2 null 0null nullononulli je deževalonull a Sveto Goro pri -
nullnullGunulllielmo spovedoval od 7 nullnullnullnullnull0null šel s nullunivijonull Vreme še dovolj leponull nulla spoved
.null 0null. nullopoldne prav lepo vremenull nullroti venulle- ni nullilo velikonull nullu nullile dve nulljunullljannullankinull ki sta
ru se je zanullelo onulllanullitinullpa vendar ni deževalonull šle onulliskat svojenullki so v prenullnanstvunull
nulljutraj je nullilo nekaj romarjevnull elal cel dan v 2null. 0null. Vreme spremenljivonull nulljutraj malo za
kletinull spovednull zvenuller malo venullnull Spovedal sem men-
null null 0null nulljutraj nekaj malenulla romarjevnull nullopol- da deset osenullnull
dne še dosti donullro vremenullnullopoldne pa nesta - 2 null 0null nullononulli in celo dopoldne deževalonullnullo -
novitnonullSe prikazalo soncenullpa zopet znullinilonull poldne je nullilo nulloljenullBilo je jako mnonull ljudinull
Sempatja padla kakšna kapljanull kropnull ete ure nullretji rednullSkalnica in nullpostolat molitvenull no
nekaj malenulla snežilonullnullelal v kletinull pridinull je imel msnullrnullnullavlicanulleno snull pod nulle -
.null 0null. nullako nestanovitno in mrzlo aprilovo šnullinullin popoldne za nullretji red jaznull o nulllasnull lo -
vremenull nullkronull nulletrte ure popoldne celo malo vu je monsinullnor povanullil v snull tilno in potem
snežilonullBil sem pri zdravnikunullBolezen nulldia - sem nullil v družnulli Solkancev v snull tilni pri pivunull
nulletes se onullranulla precej na nulloljenull riporonullal mi 2 null 0null. nulleževalo sicer ninullpa je nullilo pusto in
jenullda naj ja stronull držim dietonull mrzlonullnullopoldne so pripeljali šest kovinastinull
null null 0null nullonovitev redovninull onullljunullnull nullekaj ma- orlov za spomenik pri Svetem nullakonullunull nullisko -
lenulla spovedovalnull Vreme leponull pa mrzlonull nullelal vavcev ni nullilo posenullnonullnullBonetom v snull tilni
celi dan v kletinullnullvenuller par nullesedi s patrom pri pivunull
vikarjemnullker sem nullil prinesel za dve kupici 2null. 0null. nullustonull vetrovnonull pa prav mrzlonull nullnulli-
prevenullvinanull skovavcev nekaj malenullanull u sta nullili nullozina in
null null 0null. nulleponull pa vetrovno in jako nullladnonull nulle- nulluntova nullerezija iz Grnullarjanull vedel marsikajnull
lal sem v kleti skoro celi dannull Spovedal nisem nullanullel donullil sinanullpri nulloliževinullkar divjajonullpo -
nonullenenullanull senullno še najstareja nullnulli nullozinanullnulletniki prinull -
nullnull. 0null. nullononulli in cel dopoldne vetrovno in jajo v deželonull nullden tnull el prenonulliti pri župniku
precej nullladnonull opoldne je veter ponenulll in je v nullokovcunull pa nulla ni sprejelnull vojaki menda celo
zanullelo deževatinull venuller je nullilo osem ljudiSnull po - nonullpatruliralinull
vedal jinullje pnullnullavlinnull 29. 0null. nullrav zimsko mrzlonull nulljutraj menda ena
.null 0null. Menullla in dežnull nulliskovavcev nullolj malonull pod ninulllonullnullel dan deževalo z vetromnullnullopol -
Vendar sva spovedovala s patrom nullavlinom dne prav monullno snežilonull er je tudi deževalonull
vsak po tri urenull opoldne šel na nullostanjevico se snenullni prijelnullnullnulliskovavcev je nullilo malonull
za nullnullnullnullrednullnulladi slanullenulla vremena je nullila ude - nullopoldne je nullolde nekaj pripeljal za spomenik
ležnulla nullolj slanullanull arovanja je pa nullilo še precejnull pri Svnullnullakonullu nullna Vodicanullnullin mi planullal pet
20. 0null. nullopoldne menullla in dežnull nullopoldne malo pivnullnullonuller nullantnullmožsnullnull podnull
nulloljenull rikazalo se je celo soncenull venuller je pri - 30. 0null. nullustonull mrzlo vremenull pa vendar nullrez
šel zdravnik drnullGrešnullinullk nullrnullGiuseppetunull dežjanullnulloma sem jinullnekaj spovedalnullnato pa
2null. 0null. Bilo je nekaj malenulla Slovencevnull pa sem šel v Grnullar za prvi peteknullMed potjo sem
precej venull nulltalijanovnull Vreme je nullilo dopoldne vošnullil pri nullonnulletu ženinullnullitro se stara in se
pusto in mrzlonull nullopoldne je pa nullilo malo nulloljenull prav tresenullnulludi nullonnulletu se poznajo letanullnullo -
nullelo sonce se je prikazalonullMe onulliskal nullanko poldne sem spovedoval prav mnonullnullod 4nullnull0
nullulij nullnull nullrat Ganullrijelnullinulleve nullspenullnull null nullnull0null enulli moramnullda so Grnullarke prav donullrenull
22. 0null. nullopoldne mrzlo in pustonull Me je zenulllonull nulle nekaj lanullkomišljeninulldekletnullpa ne mnonull
nullopoldne je malo pretil dežnull pa je postalo kma- nullrav velika množina je jako donullrinullsnullnull povedi
lu najlepše vremenull rav poletno sem se spotil nullodijo po venullem skoro vse za prvi peteknull nullrav
nazaj nullrede od nullutarjevenulla ovinkaknull o sem do redke so takenullki nulli šle samo enkrat na letonull
tja spremil nullrnullarskenulla monsinullnoranull nullekleta so tudi še dovolj sramežljiveMnull alo jinull
23. 0null. nulljutraj še precej leponull nullnull šestinull je par- jeknull i padejoVnull eliko nullolj slanulli ali lanullkomiselni
krat zanullrmelo in par kapljic dežjanull dnull esetinull so moškinullnullelo mladi možje zapeljujejo in po -
ponullrenullv Grnullarju nulliz nullarnull ja MiljavecnullBil nullujšujejo mlada in neizkušena dekletanull troci
sem jako trudennullnullrenonullil v Grnullarjunull so prav donullrinullposenullno deklicenull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com