This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
39
Za družino
in
pravice otrok
nullivilna iniciativa od vlade zanulltevanull
null onullranitev nullakonnullke nullvenulle kot null akonom nullrenullene nullknullpnonullti moža in
ženenullkatere pomen nulle v oblikovannullnulldrnullžinenull
2. onullranitev drnullžine kot živlnullennullnullke nullknullpnonullti očetanullmatere in otroknull
ki nullaradi korinullti otrok nullživa ponullebno varnulltvonull
3. nullpoštovannulle pravic otrokdnull a nullo nullprenulleti v renullništvo onull. nullo ponullvonulleni v
nullrenulleno nullknullpnonullt moža in ženenull
null odpravo dinullkriminacinulle poročeninullnullakoncev na področnullnulldodelnullevanull
nnulla nullocialne pomočinullvrtcevnullnullocialninullnulltanovannullitd.null
null pomoč drnullžinam v nullloveninullinullpredvnullem tinulltimnullki nullo nulle nullaradi nullonullponull
darnullke krinulle nullnašle v težavanullnull
null da mladim omonulloči nullnulltrenullno pripravo na nullakonnullko in drnullžinnullko žinull
vlnnull .null
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com