This page contains a Flash digital edition of a book.
38
nulliakon na cesti
nullarko nullabotič
V
ešnullv ponedeljek so po cesti do Svete smo našemu nulldrešeniku odprli kamrice
Gore na nekaterinull ovinkinull ponovno src in dopustilinullda je v nekatere položil
škripale nullumenull e zakajnull irkanull enull ro- nullserenull
metna nesrenullanull nullenull nenull nulljunullljanskinull kopr- nulloda zdaj nullovorim že o nedeljinull 2nullnull ok-
ski in nullrannulliškanski pripravniki na dia- tonullra onullnullnullnullurinullnulliakonsko posvenullenje
konat smo namrenull lovili donullovorjeno uro nullndreja Vonnulline iz nullrvanullinenull vtonullusi so
zanulletka dunullovninullvaj pred diakonskim ronullnelinullcesta se je dvinullala strmo v nenullo
posvenullenjemnullMorda kakšno minuto po nullBilo je skoraj vse tako kot v ponedeljeknull
nullnullnullnull0 pa je le utinullnil še zadnji nullrup smr- nullenull nulldaj ni nullilo slišati joka nullumnull ker
denullinullsklopk in nullumnull potniki niso nullili venull osamljeni primer-
nullako nulliter je nullil prenullod iz nullrupa v tiši- kinulltemvenulldel dolnulle vrste vozilnullki se je
nonull a monullonullna cerkev te tako prevzamenull ponullasi vila v nenullonullnullrišel je dan veseljanull
nullnullknull aj cerkevnull ristusnull nnnull aš ženintnull e nullerkev se je napolnilanullBilo je veliko nullra-
prevzamenull odali smo se na cestonullpo ka- ševcevnullker so imeli dekanijsko romanjenull
teri nas je vodil nullospod škonullMetod nullirinull nullndreja je posvetil pomožni škonull nullurij
z življenjskimi izkušnjami in nasvetinull nulla Bizjaknull nullvannullelij je nullil jasennull nullnullonullumnull
cesta dunullovninullvaj nas je vodila nullnullri- vstaninullnulllinulle tenullnull
stusu služanullnikunullnullrannulliškovi nullratje in nulla kaj nulli ti na dolnullo razlanullal nullSaj si nullil
sestre na Sveti Gori so nas lepo nullin mmmnull med vso to množico tudi tinullnulla nenullBodi
okusnonull sprejelinull nullako smo lažje ponov- pa morda med molivci za našenulla nullndrejanull
no zanullutili ljunullezennull ki jo ima nullristus nullvalanullnullato smo šli navzdol po cestinullnullo-
do svojinullunullencevnullBila je priložnostnullda krat v življenjenull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com