This page contains a Flash digital edition of a book.
36
nulletrti nullumanitarni likovni
ekstempore nullrežnica 2009
nullonec avnullusta je nullulturno društvo Slikarjev ama-
terjev nullolmin v sodelovanju s nulluristinullno zvezo
Gornjenulla nullosonullja v nullrežnici nad nullonullaridom ornulla-
niziralo najvenullje slikarsko srenullanje v znullornjem nullo-
sonulljunull70 likovninullustvarjalcev je v naronullje nullrnanull
polenullneokrnjene naravenullprivanullila tudi nullumanitar-
na nota srenullanjanull
Grenullor nullavernullprednullednik nullnullnullnull
null
amen tokratnenullanullže nulletrtenulla nulluma- onullonullatili recitatorji in nulllasnulleniki Marko
nitarnenulla likovnenulla ekstemporanullje nulletrovnullinullnullBlanka nullpavec in nullavid Srenullr-
nullil namrenullpomonullpri iznullradnji nullružin- ninullnullnullnuša nullodelja in nullztok Munnullinullter
skenulla centra na Sveti Gorinull Slikarsko nullna in Matej nullanullanelnullVenullina mesec dni
razpoloženje so dopolnili okoliški izde- razstavljeninulllikovninulldel je v tem nullasu
lovalci domanulle onullrtinullnullenullelarji in sirarjinull našla nova domovanjapnull reostala pa nullodo
z nullledališko inullro Slikar pa se je onullza- po iznullradnji nullružinskenulla centra svoje
kljunullku srenullanja predstavila Gledališka mesto našla v njemnull
skupina nullrežnicanull nullomemnullnost donullodka nuller ornullanizacija takšnenulla donullodka ne
sta zaokrožila nanullovora župana onullnulline temelji na delu samo enenulla posamezni-
nullonullarid null erta nullavnullinulla in svetonullorske - ka ali ornullanizacijenullse nullnullSlikarjev ama-
nulla nullvardijana pnullBernarda Golinullnikanull90 terjev nullolmin za nesenullinullno pomonull zanullva-
likovninulldelnullki so nastala na ekstempo- ljuje vsemnull ki so kakorkoli pripomonullli
runullje nullilo prvinullpredstavljeno na odprtju in prispevali k ornullanizaciji in izvednulli
prodajne razstave v nullrannulliškovi dvorani ekstempora ter nullkrati ponudili pomonull
na Sveti Gori v nedeljonull 27null septemnullranull k iznullradnji nullružinskenulla centra na Sveti
nullazstavo so s kulturnim pronullramom Gorinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com