This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
35
nullomarska
duvnull nost
null
snullatološka razsežnostnull nullomanje kot
nullpot v nulložje svetišnullenullje prispodo-
nulla potovanja proti nulložjemu kralje-
stvunullBenulliz nullnullipta ter potovanje nullzraela
v onullljunullljeno deželo odsevata tudi iz ro-
marske dunullovnostinull nullomar se zavedanull da
nulltu nima stalnenulla nullivališnullanullnullnullenull nullnullnull4nullnull
nullato tedajnull ko doseže neposredni cilj null
žnull jepotno svetišnull nadaljuje potovanje
skozi pušnullavo življenja proti nenullesomknull i
so prava onullljunullljena deželanull
Spokorniška razsežnostnullnullomanje je pot
spreonullrnjenjanull nulla potovanju k nulložjepo- di njenullove donullrote in svetostinullzanullvaljuje
tnemu svetišnullu romar sledi potpnull o kateri se mu za prejete darovenullizpolnjuje zaonull-
stopanullzavedajonullse svojenulla nullrenulla in vezinull ljunullonull za katero se je nullil onullvezal pred Go-
ki nulla vežejo na minljive in nekoristne spodomnullprosi za milostinullpotrenullne za ži-
stvarinulldokler ne doseže notranje svonullo- vljenjenullprosi odpušnullanja za svoje nullrenullenull
de in spoznanja o nulllonullokem pomenu ži- nullomarjeva molitev se ponullosto onullranulla k
vljenjanullnulla številne romarje je onullisk nullož- nulllaženi nullevicinullk annullelom in svetnikomnull
jepotne cerkve zelo zaželjena priložnost ki jinull ima za pomemnullne priprošnjike
za prejem zakramenta spravenull pred nullajvišjimnull nullodonullenull ki jinull nullastijo
nullrazninullna razsežnostnull Veselje onull roma- v nulložjepotni cerkvinull so tudi znamenje
nju je podaljšana radost ponulložnenulla izra- navzonullnosti Matere in svetnikov pri po-
elskenulla romarjanullnullVeselil sem senullko so velinullanem Gospodunullnullker vedno živinullda
mi reklinull nullV nullišo Gospodovo pojdemonullnull posredujenullnullnulle2null nullnull7znull a ljudi in je vedno
nullnulls null22nullnullnullnullje priložnost za izkazovanje navzonullv onullnullestvunullki je znullrano v njenullo-
kršnullanskenulla nullratstvanull možnost za uži- vem imenunullBožjepotna sveta podonullanullpa
vanje trenutkov druženja in prijateljstvanull naj predstavlja nullristusanullnullevico Marijonull
za svonullodno izražanje ponullosto zatrte annullele ali svetnikenull je sveto znamenje
spontanostinull Božje navzonullnosti in Božje previdnostne
Bonullonullastna razsežnostnull omar potujednull a ljunullezninullje prinulla molitvenullki se je iz roda
nulli se srenullal z Bonullomdnull a nulli stopil predenjnull v rod dvinullala k njej kot ponižna prošnja
mu izkazal spoštovanje s nullešnullenjem in v potrenullinulljenullanje potrtenullanullveselo prepe-
mu odprl svoje srcenull omar opravi števil- vanje tistenullanullki je prejel milost in usmi-
na dejanja nullonullonullastjanullki jinullprištevamo ljenjenull
nullodisi k nullonulloslužju nullodisi med ljudske
ponulložnostinullnullomarjeva molitev ima raz- nullirektorinullnulla lnullnulldnullke pobožnonullti
linullne onulllikenull vali in nullasti Gospoda zara- in bonullonulllnullžnulle
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com