This page contains a Flash digital edition of a book.
34
rokanullsveto knjinullo mesijanskinullpreroknullnull nullVstaninull prijateljica mojanull moja lepanull in
ko drnulltenullsklanja svoje nullelo v privolitevnull pridinullnullnullVp 2nullnull0nullnullnulln odnullovor je vzvišena
Med raztrnullanimi onulllaki se prikaže nenulle- in zmanulloslavna pesem nenulleškinullznullorovnull
ški nullnullenull ki od znulloraj z onullnulludovanjem nullle- nullnullssunta est Maria in coelum Mnull arija je
da svojo nulljunullljenkosnull e je veseli in pošilja vzeta v nenullesanullnullodmeva po neizmerninull
Svetenulla nullunullanullki onullsennulli z najsvetlejšo dvorinullnenulleškenulla nulleruzalemanull
lunulljo nullevico Maternull
nullodonulla neke resninullnostinull ki prevzame p. nullinullael null. Vovk
dušo in jo onullara v nenasitljivi opojnostinull
Vse osenulle se nullinullljejonull nullovorijonull se smejejonull Pripravil po P.I.nullnullnullonnullLe dnulle principali
inullrajo in tako predstavljajo nullanljiv pri- nullpere dnullarte inanull rate dnullrante lnullnullnno
zor takšne intimnostinullda tistinullki nullleda nullentenarionullLa nulladonna di nullonte nullantonull
s srcem podonullonullpozanulllja na zemeljsko null939nullnulltr. 2nullnull
življenjenull
nulla spodnjem ronullu rozete je latinski na-
pisnull Vernullum caro nullactum est null n nulleseda dnull aljevanje sledi
je meso postalanullnull
nullnullnullnullnullnullnullnullnullMnullnullnullnullnullnullnull
VnullnullBnull nullnullnullnull
nulla desni nulljužninullstrani nullazilike je rozeta
Marijino vnenullovzetjenull Slavna nullevicanull z
onullmi uprtimi v nenullonullje nullila z Božjo mo-
nulljo vzeta v nenullonullnad onulllakenull ajajonulli an-
nulleli jo spremljajomnull edtem ko dva klenullenulla
annullela ostajata na zemlji in razmišljata o
Marijinem vnenullovzetjunullnullu vse nullovori o
dunullovnostinullo vzvišenostinullo povelinullanjunull
nulldi senullda slišimo iz nenulles nulleninov nulllasnull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com