This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
33
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
nullrva umetniška delanull ki so zapolnila
onullromno praznino nullazilike ter onullarala
in prevzela romarje in drunulle onulliskovalcenull
so nullile vse tri rozetenull ki jinull je podjetje nulla-
risi vnullradilo leta null9nullnullnull
nullnullnullnullnullnullnullnullnullMnullnullnullnullnullnullnull
BnullnullMnullnullnull null Snullnullnullnullnullnullnull
zanullovarjanja Marijinenulla nullrezmadežnenulla
sponulletjanullnullpotuitnulldecuitnullernullo nullecit nullmo-
nullel je nareditinullspodonulli senulltorej je nare-
dil nullGod could do itnullit nullas appropriatenull
tnullerenullore nulle did itnullnull in zdi senull da z žare-
nullim onullrazom ponavlja stoletja svoj veliki
nauknull
nulla levi strani Brezmadežne je nesmrtni
papež nullij nullnullnullnullki je nullnulldecemnullra nullnullnull4 raz-
nulllasil versko resnico o Marijinem nullrez-
madežnem sponulletjunullnullapež je zatopljen
v držo onulletovske donullrote in mile radosti
v nenulleškem videnjunull velinullasten v nullle-
šnullenullem sijaju tiare in papeškem kralje-
vskem plašnullunullnulla spodnjem ronullu podo-
nulla pronullelju nullazilike nullzunajnullali nad pev- nulle in na pernullamentu v roki so zapisane
skim korom nullv nullazilikinull je prekrasna svetopisemske nullesedenullnullnullota pulcnullra esnull
rozeta Marijinenulla nullrezmadežnenulla sponulle- Marianullet macula orinullinalis non est in nulle
tjanullMarijin onullraz izžareva neizrekljivo Vnull sa lepa siMnull arijainull n izvirnenulla madeža
sladkostnullnullodonulla je prelepanullz milimi in ni na nullenullinullnull
annullelskimi onullminullnullazodeva se v nulludoviti
umetniški popolnostinullnulllato in nenulleško
BnullnullnullnullnullnullnullnullGnullSnullnullVnull null
modro ozadje daje skladennull enkraten
poudarek celotni podonullinull nullva annullelnullka
nullnullnullnullnullnull null
nullprava mojstrovinanullnullsmenullljaje kronata nulla levi nullseverninullstrani nullazilike je roze-
Brezmadežno in izkušata annullelsko zado- ta Gospodovo oznanjenjenull nullrava pesnitev
voljstvo pri ljunullkovanju nullrninullin menullkinull neštetinull nullarvnull živonullarvna kraljevska
kitnullki padajo z nulložanske nulllave nullraljice onulllanullilanullživanullni okraskinullmed katerimi
annullelovnullnullnullvznožju je znullodovinska sce- se pojavljajonull komaj nakazanenull osenullno-
nanull nulludovito upodonullljenanull stinull nnullel Ganullrielvnull es prevzet od svojenulla
nulla desni strani Brezmadežne drži doc- vzvišenenulla poslanstvanull presenetljive le-
tor sunulltilis nulltankonulluten cerkveni unulliteljnullnull potenullklenulli pred Marijonullki ji poklanja li-
nullrannulliškan nullanez nulluns Scot v roki listinonull lijo devištva in prinullakuje privolitev naza-
kjer je povzetek njenullovenulla temeljitenulla reške nulleviceMnull arijanull eprav klenullidnull rži v
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com