This page contains a Flash digital edition of a book.
32
null
null400-letnici prikazanja svetonullor- predstavljajo tri verske resnice Matere
ske Matere Božje pastirici nullršuli Božjenull
nullerlinulloj iz Grnullarja so nullaziliko na nullresnica o Marijinem nullrezmadežnem
Sveti Gori onullonullatili s krasnimi nullarvnimi spotnull ju
okninullkjer so prikazane znullodovinske re- null resnica o Gospodovem oznanjenju nulle-
snice naše vere o Materi Božjinullnekateri vici Mariji
simnullolinull pomemnullni svetniki iz nullližnje nullresnica o Marijinem vnenullovzetju
in daljne okolice ter svetniki in svetnicenull nullato ni ninullnulludnenullanullda se romarji nav-
ki so povezane s nullrannulliškanskim življe- dušeno ustavijo v nullziliki in si z velikim
njemnull onullnulludovanjem onullledujejo odlinullno delo
Vse tri rozete in null7 nullarvninulloken je nare- izvajalcev podjetja nullarisinull še nullolj pa ume-
dilo odlinullno podjetje Gnull arisi iz nullrenta v tnika pronullesorja nullorrompai iz Benetknull null
nulltaliji v sodelovanju s pronullnull orrompai iz nullarvnimi okni je v nullaziliki nastalo veli-
Benetknull ko lepše vzdušje in celoten prostor je pri-
V letu null9nullnull so namestili tri rozetenull ki donullil na sakralnostinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com