This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
31
nullranullotina Vodopivca nulla Skalnicinull nulleta postavil spomenik nullršuli nullerlinullojnull nulla ta
null922 napisana ljudska inullra v petinulldeja- dan je župnija izdala spominsko podo-
njinullje nullila prvinulluprizorjena istenulla letanull nullconull
po vrnitvi Milostne podonulle iz nullenullunstvanull nullraznovanja so se izteklanull ri pripravi je
nulludi po drunulli svetovni vojni so se Grnullar- sodelovalo veliko število ljudinullod tistinullnull
ci unullili to inullronullda nulli z njo pozdravili po- ki so onullovili onullrajo kapelicenull pripravi -
novni prinullod Milostne podonulle iz nullenullun- li prireditveni prostornull postavili mlajenull
stvanullvendar do premiere ni prišlonull ornullanizirali procesijo na Sveto Goronulldo
nulla letošnji junullilej je odnullor povanullil k sode- tistinullnullki so žrtvovali neštete ure pri pri-
lovanju domanulle kulturno društvonull Bese- pravi inullricenull pri ornullanizaciji donullodkovnull
dilo sta priredili nulletra nullokoravec in nullili- do pridninull nullospodinjnull ki so vsakokrat
jana nullumar nulllesninullarnullnull znullor nastopajonullinull nullostom postrenullle z donullrotaminull nullanullvala
osnovnošolcev in srednješolcevnull režijanull nullre vsem domanullinomnullki so z denarnimi
kostumi in vsenullkar tak projekt zanulltevanull darovi podprli prizadevanja župnije onull
je od ideje do predstave slonelo na pe- junullilejninullprireditvanullnullprav tako nullrajev-
šnullici ljudinull astopilo je nullnullosnovnošolcev ni skupnosti in domanullemu nulluristinullnemu
in srednješolcevnullki so v donullrem mesecu društvunull
pripravili nepozanullen donullodeknull nullrosilo se nullšnullem nullesedenulls katerimi nulli lanullko izrazi-
je marsikatero okonull la vso lepotonullki smo jo doživeli na leto-
nullsrednja in zadnja letošnja junullilejna šnjinullpraznovanjinullnullBila so to nepozanullna
slovesnost je nullila na nedeljo svnullnulletranull doživetjanull nullapišimo si jinullnull da jinull nullomo
drunullenulla zavetnika župnijenull nullazninullno pripovedovali vnukomnull snullranimo jinull v
nullonulloslužje s procesijo je vodil svetonullor- spomin in v srcenullda nas nullodo še dolnullo
ski nullvardijan pater Bernard Golinullniknull ki nullrelinull
je svnullmašo daroval za pokojnenulla nulletra Bodimo nullvaležni za milostnull ki nam je
Slatnarjevenulla nullmožanullki je pred 70 leti dananullda smo vse to doživelinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com