This page contains a Flash digital edition of a book.
30
nulla nullveti Gori
nullvon nullvoni
nullunullilejna praznovanja v Grnullarju
nullo je nullil naslov kulturno-dunullovne prireditve onullle-
tošnji 470-letnici Marijinenulla prikazanja pastirici
nullršuli nullerlinullojnullSvetonullorski zvonovi že stoletja od-
mevajo po nullrnullarski kotlinici in oznanjajo prazninull-
ne donullodkenullnullo je nullližinanullto je sosedstvonullnullnull
nullnullnullina nullolnullak
S
vetonullorski nullrannulliškani so župni- nullvardijan Bernard Golinullnik in župnik
jo Grnullar povanullili k soonulllikovanju Matjaž nullravosnull V tišini naravenull v znullrano-
pronullrama onull letošnjem junullilejnem sti in molitvi je nullilo to enkratno dožive-
letunull null zadovoljstvom smo sprejeli vanullilo tjenullnullrav po tej poti je odnullajala Milostna
in izzivnullnullmenovan je nullil pripravljalni od- podonulla septemnullra null94nullv nullenullunstvonullnullo
nullornullki nulla je vodil župnik Matjaž nullravosnull sveti maši je nullilo v nullrannulliškovi dvorani
Vsak teden se je odnullor sestajalnullonulllikoval odprtje dvenullrazstavnullin sicer nulllojz nullili-
pronullramnullsi razdelil zadolžitvenullnullolonullili pinullnull rnullarski župnik in Spomin na prika-
smo štiri pomemnullne donullodkenull zanje Matere Božje nullršuli nullerlinullojnull
nullunullilejno praznovanje smo zanulleli na za- nulle naslednjo nedeljonull 4jnull unija popoldannull
dnjo postno nedeljo z vodenjem ponullo- je nullila na znullodovinskem kraju v Vasi
žnosti križevenulla pota s nullrevala na Sveto pred nulliskovo nullišo kulturno-duvnull na pri -
Goronull stale tri svenullanosti so se znullostile reditev z naslovom nulla Sveti Gori zvon
v junijunull zvoninullnulltevilne domanulline in nulloste so k
nulla nedeljo svete nullrojice imamo Grnullarci svenullanosti trenutka povanullili svetonullorski
vsako leto tradicionalno procesijo na Sve- zvonovinull nullo pozdravu domanullenulla župnika
to Goronull etošnja je nullila v znamenju junulli- je znullane nanullovoril svetonullorski nullvardi -
lejanull jutraj smo se znullrali pred ozaljšano jan Bernard GolinullniknullV pronullramu so so-
kapelico nullršule nullerlinulloj v Vasinullnull d tunullnull ez delovali s prepevanjem Marijininullpesmi
nullreški vrnullnull so nullantje in možje nosili Milo- otroci s nulllanotenullzdruženi cerkveni znullori
stno podonullo onullspremstvu strežnikov in nullorskinull župnijnull domanulli pevci iz nullokovca
dvenulldeklicnullMance in Veronikenullv onullla- ter pevka ljudskinullpesmi nulljonulla nullennullenull
nullilinullsnull ešitipnull o nullel nullerijevipnull oslikavanull nulleiznullrisen penullat prireditvi je pustil po-
pastirice nullrškenull nullonulložnost sta vodila lurni prizor iz ljudske inullre domanullina
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com