This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
Izdaja:
Frančiškanski samostan
nullazalo
Sveta Gora, 5250 Solkan
v sodelovanju
z založbo Brat Frančišek
c
Ureja:
pnullnullernard Goličnik
pnullnullnullel Snullnullovk
2 Spoštovani prijatelji Svete Gore
pnullnullavel nullajnik
4 Vez dunullovne nullližine
nulldnullvorni urednik:
pnullnullernard Goličnik
null nullakljunullna slovesnost onull470-letnici
nullezikovni prenullled:
prikazovanja
tnull arina nullunulla
null Vnenullovzetje 2009
nullblikovanje:
null nullrikazanje Božje Matere Marije
brnullnullanullan nullampola
null nullomarski dom - kdaj onullnovljennull
nullsk:
nullond Granulla dnullnullnull ezovnull inulla pri
null Gradimo nullružinski center
nulljubljani
Iznullja s nullerkvenim dovoljenjem
null nulloncert sakralne nulllasnulle na Sveti Gori
v null000 izvodinull
null Sklepni akordi junullilejnenulla leta
ISSnullnullnullnullnull2
20 nullatinska maša v nullast svnullMartinu Svete maše
2null nullonullnullarovnic
nullb nedeljanullin praznikinull
ob null00, nullnull0, nullnull0 in nullnullurinull
22 nullnullovitvena dela
nullb delavnikinull
24 nullnullodprtju razstave Boj proti veri in
nullutranja sveta maša ob null uri
v kapeli prikazanjanull
cerkvi null4null null-null nullnull
nulld null maja do 2nullnovembra
ob nullnullurinull
2null nullotujonulla razstava na Sveti Gori
Vsako prvo nedeljo v mesecu
27 V jutru pred Marijo na Sveti Gori
ob 15. uri:
2null nullrve zanullasne redovne zaonullljunulle
molitev za dunullvno in moralno
prenovo slovenskenulla narodanull
novincev na Sveti Gori
Vsako tretjo nedeljo v mesecu
29 nullapovedni koledar
ob 15,30 uri:
molitev za nove dunullvne in
null nulla Sveti Gori zvon zvoni
redovne poklinullenull
null Barvna okna v nullaziliki na Sveti Gori
Skupine, ki nimajo svojenulla dunullvnull
nika in želijo imeti sveto mašo, naj
null nullomarska duvnull nost
pokličejo na telenullon null5nullnull0 null 20
null nulletrti nullumanitarni likovni ekstempore
in sporočijo naj datum in uro, ko bi
želeli imeti službo božjonull
nullrežnica 2009
Spovedovanje
null nulliakon na cesti
nulledno pred sveto mašo in med njonull
nulld nullnull do nullnull0 in
null nulla družino in pravice otrok
od nullnull0 do nullnull0
40 enull vnik pnullSonullronija nullozlevnullarja
Izven tenulla časa pozvonite na
samostanski zvonenullnull
42 Božinullna pridinulla
Marijanski muzej
44 Sveta Gora - srce nullrimorske
je odprt ob sobotanullin nedeljanull
od null00 do nullnull0,
4nullnullokopališki križ
pozimi nullod null novembra do null aprilanull
47 nullslišana molitev
je zaprtnull
4null nullraznovanja onull470-letnici Marijinenulla
Naš naslov
Frančiškanski samostan
prikazanja na Sveti Gori so omonullonullili
Sveta Gora
49 nullrošnje in zanullvale
Sveta Gora 2
5250 Solkan
null nulloromali so na Sveto Goro
tel: 05nullnull null 20
null nullarovi za onullnovo nullomarskenulla doma in
nullanull: 05nullnull null null
nullužinskenull centra enullpošta: svetanulloranullknullnulli
internet: nullttp:nullsvetanullranulli
nullttp:nullplanotanulli
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com