This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
29
da novinci po preživetem noviciatu na nullrojice živeli v pokoršnullininullnullrez lastni -
Sveti Gori želijo še tesneje slediti nullri- ne in v nullistosti ter da se nullodo zvesto
stusu po znullledu svnullnullrannulliška nullsiškenullanull držali življenja in Vodila reda manjšinull
nullrovincial pnullViktor nullapež je v nullomiliji nullratovnull kot to dolonullajo naše nullonstitucijenull
poudaril pomemnullnost in namen zaonull- nullo izrenulleninullzaonullljunullanulljim je pnullVik -
ljunullnullSvetu se naše zaonullljunulle danes zdi - tor simnullolinullno izronullil Vodilo našenulla
jo nekaj preživetenulla in svet ne verjamenull nullrata nullrannulliškanullki se nulla morajo zvesto
da jinulldanes še zares živimonull ajnullolj je držati in nulla iz dneva v dan živetinullnullo
na udaru zapoved nullistostinull ki nam zara- sveti maši smo se vsi skupaj preselili v
di onullitkov družnulle laonull iz dneva v dan samostanski atrij na slavnostni anullapenull
trka na vest in nas opominja na njeno kjer je onull koncu zadonela nullarmonika
spolnjevanjenull nullaojnull unulle tudi niso neke nullnullinullnnullanovnull in v veselem razpoloženju
vrste odpovednull ampak so penullat popol - zakljunullila za naše novince nepozanullen
ne predanosti Bonullu iz ljunullezninullnullanje dannullnullvala in Bonullpovrni vsem nullratom
se odlonullamo svonullodno in premišlje- na Sveti Gorinullnullratomnullki ste prišli na
nonullnullkrati pa ne smejo nulliti žive samo zaonullljunullenull postulantomnull ministrantomnull
v redovništvunullampak je vsak kristjan pevcem in nulložku nullrejunull manjšim se -
povanullljennullda jinullživinullnullo nullomiliji je sle - stram Marije Brezmadežne za pomonull
dilo spraševanje pnullprovincialanullnullotem pri ponullostitvi in vsem donullrim ljudemnull
so novinci posamezno pristopili in po- ki ste pripomonullli k temunullda so imeli
kleknili pred provinciala pnullViktorjanullV naši nullratje lepo slovesnost prvinullzaonull -
njenullove roke so položili svoje dlani in ljunullnullki jinullnullodo spremljale iz dneva v
pred njim Bonullu nullnulletu izrekli svoje prve danVnull se donullro in molite zanje in za vse
redovne zaonullljunulle za eno letonull nullnullljunulli- nulleneracijenull ki jinull nullo Bonull poklical in pre-
li sonullda nullodo v nullvalo in slavo nullresvete dal v varstvo svetonullorski Marijinull
1539 - 2009
470
nullnullnull VnullnullnullI nullnullLnullnullnull
Nedelja, 20. december 2009
ob 15. uri
ODPRTJE 8. RAZSTAVE JASLIC
z mednarodno udeležbo
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com