This page contains a Flash digital edition of a book.
28
PnullVnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullVnullnull
nullnullnullBLnullnullBnullnullnullVInullnullnullV nullnull
nullVnullI GnullnullI
br. nullndrenullnullnullršič
null
a praznik Marijinenulla rojstvanullnullnull letonull zato prisrnullno povanullilo k molitvi
septemnullra 2009null so na Sveti Gori za stanovitnost našinull trenull postulantov
trije novincinullzdaj nullratjenullnullrnullMi - na Vinullu in za nove dunullovne ter redov-
nullael nullmnullrožinulliz Sušja pri nullinullnicinullnullrnull ne poklicenullnulla zaonullljunulle novincev sta
nullani nullerinullek iz nullovenulla mesta in nullrnullMel - letos pripeljala dva avtonullusanull nullden iz
nullior Golonull iz Bežinullrada - nullj pred pro- nullovenulla mestanull ki je pripeljal novome-
vincialnim ministrom pnullViktorjem nulla - ške ministrantenulldrunulli pa iz nullinullnicenullki
pežem Bonullu onullljunullilinull da nullodo eno leto je pripeljal nullarmonikaša in rinulliškenulla
živeli v pokoršnullininullnullrez lastnine in v župnikanull nullaonullljunulle letošnjinull novincev
nullistostinull nullnullljunulle so izrekli pri romarski so se prinullele s svenullano procesijo po
sveti maši onull nullnullnull uri v nullaziliki svetonullor- nulllavni ladji nullazilikenullBazilika se je iz
ske nullraljicenull ki nullo to leto ostala nullrez no- vrtenulle kadilnice nullrnull mnullroža napolnila
vincevnullSe pa onulleta noviciat prinullodnje s prijetnim vonjem kadila in naznanilanull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com