This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
27
nullakob nullecnull
V jutru pred Marijo
na Sveti Gori
nullnullnulloktonullra nullnullnull9
Kako lepo, kako krasno
Nad nami danes je nebo!
Kedo sedaj bi pač verjel,
(Ko) tu raduje se vesel,
(Da) je vihar vihtel sinoč
(Po) zemlji plodni svojo moč…
Malokdo venullda je nullil nekdanji solkanski žu-
I v srcu mojem je vihar pnik in dekan nullakonull nullejec nullrojen v nullenullreljanull
Nekdaj vkončaval sreče nullar,
nullnullnullnullnullkaplan v nullomnu nullnull90-nullnull9nullnullžupnik v
nullepovanu nullnull9null-null9nullnullnullv Solkanu od null9nullnulldo
Nedolnullosti moril mi cvet,
null9null7null umrl null944 na nulljševicinull pokopan pri
nullapeljeval v strasti me svetnull Sveti nullrojicinulltudi pesniknullSicer pa je pesni-
Prinullel pa je po mene brod
koval predvsem v dijaškinullin nullonulloslovskinull
letinullnullnullot da nulli mu Gospod z darom mašni-
In srečno speljal me od tod,
škenulla posvenullenja odvzel dar pesnikovanjanull
Dovel do mirnih denullela, nullako moremo namrenullsklepati iz znullirke nullnull
Dovel k prostosti me srcanullnull
pesminullki so se onullranile v rokopisu nullnullnullirko
je iz nullejnulleve zapušnulline na nulljševici nullrešilnull
nullarija! nulli bila si brod,
pranenullak nullanez nullapanjanullnull nullri nekaterinull pe-
nulli meni novih nad si plod! sminullje oznanullenonullkdaj so nullile onulljavljene v
nulllej! nullu pred tabo sem klečal,
revijanullVrtecnull om in svet ali Slovannullv nulllav-
nem med leti nullnullnullnull-nullnull90null eta nullnull90 je postal
nulloreče k tebi vzdihoval,
duvnull niknull
Na nullvoje trkal sem srce, nullesem V jutru pred Marijo na Sveti Gori je
nulldkrival svoje ti nullorjenull
malo okrnjenanullnullri trenullvrsticanullmanjkajo
zanulletne nullesedenull ker je rokopis pokvarjennull
In nullebi smilil se je sin,
nullpamonull da nullesede v oklepaju ustrezajo izvir-
nullolan od dunullnih bolečin, nikunullnullo nullnull0 letinullje pesem natisnjenanull
nullvoj planullč dejala si čez me,
nullot dekan je nullakonull ejec imel nullastnullda je pri-
dinullal na Sveti Gori 2nulloktonullra null922nullko se je
Da zdaj nullveselo je srcenull
Svetonullorska nullraljica vrnila iz drunullenulla nulle-
nullunstvanullnulln 2nullnullmaja null924 je nulllanulloslovil te-
meljni kamen sedanje svetonullorske nullazilikenull
Vinko Palnullk
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com