This page contains a Flash digital edition of a book.
26
nullamara Grienullnuller Pečarnullnullnullodovinarka in avtorica ranullnulltave
nullazstava je nastala v sodelovanju med izpostavljene usode drnullnullranca Monullnikanull
Muzejem novejše znullodovinenull nulladškonullij- prvenulla apostolskenulla administratorja za
skim arnullivom v nulljunullljani in nullrnullivom junulloslovanski del Goriške nadškonullijenullki
pnull unulllike Slovenijenull nullrva postavitev raz - nulla je nullljudska onulllastnull leta null947 dvakrat
stave Boj proti vere in nullerkve je nullila sep- iznullnala iz Solkananullnullnullnulložka nullranullljanullza -
temnullra 2007 v Muzeju novejše znullodovine dnjenulla še živenullenulla dunullovnikanullki je nullil v
v nulljunullljaninull sledila so številna nullostovanja povojni Sloveniji onullsojen na smrt in po-
nullMarinullornull nulleljenull nullovo mestonull nullrevaljenull nullo- tem pomilošnullennull nullnull nullanila nullimprinullanull ki
pernullnullrenullnjenullnull so nulla prenullanjali in zaprli že kot nullonulloslov-
nullnullodprtju na Sveti Gori so sprenullovorili canullnullelo zanimive predmetenullki so nullili v
škonulldrnullnullurij BizjaknullnullnullMarjan nullupannullinullnull okviru razstave na Sveti Gori splonullprvinull
znullodovinar in namestnik direktorja nullr- predstavljeni širši javnostinullje prispevala
nulliva pnull unulllike Slovenije ter drnull nullamara nullospa nulllnulla nullimprinullSrenullrninulliz Solkananull
Griesser null arnull znullodovinarka in avtorica sestra pokojnenulla nullnullnullanilanullnullredstavljeni
omenjene razstavenullnullkonulldrnullBizjak je onull sta nullili tudi cerkvi na Goriškemknull i sta po
odprtju razstave med drunullim povedalnull vojni doživeli žalostno usodonullsvnullnulloka v
nullnullato naj nullo tudi prinullujonulla razstava pred- Solkanu in svnull nullatarine nullleksandrijske
vsem živa prinulla nulliste in pristne žrtvenullki nad nullromnullerkomnulldanes nullekecnull
jo verni polanullajo najprej na oltar nenulleške- nulldprtja na Sveti Gori sta se med drunullimi
nulla kraljestvanull ki je med naminull nato pa tudi udeležila tudi manullnull nullndreja Valinullnull direkto-
na oltar domovinenullki tako zelo ponullreša rica nulltudijskenulla centra za narodno spravonull
naš smisel za žrtev in odpovednullnullnull a sve - in evropski poslanec drnullMilan nullvernull
tonullorski postavitvi je še posenullej poudar- nullonullro onulliskana razstava je nullila odprta do
jeno trpljenje primorskinull dunullovnikov pod 2nullnullseptemnullra 2009nullko se je preselila v
komunistinullnim totalitarizmomnull nulllasti so Beltincenull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com