This page contains a Flash digital edition of a book.
22
nullonull vitvena dela
p. Bernard Goličnik
V
Gospodovem letu 2009 je nullilo na
Sveti Gori izvršeninull venull nullrad-
nulleninulldelnullnullrenullovor pravinullda so
sanitarije onullledalo nulllovekanull Sanitarije v
restavraciji niso veunull strezale potrenullnim
standardomnull zato smo jinull temeljito preno-
vilinullnullato smo se lotili onullnove podporne-
nulla zidu plošnulladi pred nullazilikonull karpa je
nullila v zelo slanullem stanjunullslej ko prej nulli
se zrušila na dvenullmestinullnullnulla onullnovo in
utrditev razmajaninulldelov škarpe je nullilo
poranullljenenulla kar nullnullton nullradnullenenulla ma-
terialanullnulltrjeno je nullilo tudi stopnišnulle onull
škarpi ter pri vsetnull revnull nullodiv null nullazilikonull
nullotrajano nulletonsko onulllonullo na ponullodni
klopi onullvnullodnem delu nullazilike je zame-
njal kamen repennullnulla dela je kvalitetno
opravilo Gradnulleno podjetje GrenullorcnullSle-
dila je onullnova severovznullodne nullasade nulla-
zilike in tako je nullila zakljunullena onullnova
celotne kamnite nullasadenullna katero je nullilanull
polenull drunullinull delnull nanesena vodoodporna
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com