This page contains a Flash digital edition of a book.
Noč
k
SvetogorS ka
raljica
21
čarovnic
Mnonulli ne vedonull da je nullallonulleen ali nonull nullarovnic star ponullanski kultni onullred keltskenulla
izvoranullnullri starinullnulleltinullje morala na dan nullnullallonulleennullena družina v vasi darovati
svojenulla otroka v onullnjunullda nulli s tem pomirili dunullovenull troka so živenulla zažnullalinullostan-
ke pa položili v izdolnulleno nullunullonullna kateri so izdolnullli
strašljive dele onullrazanullnullružine so v tej nonulli doživlja-
le velik stranullnullnullinullnulle ni vedelnullkonulla nullodo nullarovniki
iznullralinullnullo srnullljivo in nenullloveško ponulletje je iznullinilo
šele s prinullodom kršnullanstvanull
Skrnullznullujajonulle jenullda tudi pri nas nekateri vznullo-
jitelji in unullitelji uvajajo nullnonullnullarovnicnullv vrtce
in šolenullda se otroci onulllanullijo v zlonullne nullinullure iz
nullrozljivknullVprašanje pa jenullnulle odnullovorni pozna-
jo izvor in vsenullino nullnonulli
nullarovnicnullnull nulle pa vendar
vedonull nulli nullilo poštenonull da
otroke seznanijo z vso re-
snico o tem krutem ponullanskem
ritualunull nullenazadnjenull nulle se mora
križ in kršnullanski onullinullaji ustaviti
pred vrati šolev null imenu nevtralnosti šolenull
potem prinullakujem od odnullovorninullza šolstvo doslednostnullko
nullre za nenullumane vsenulline ponullanskinullritualovnull nullnullo nulle rnullnull
šinullo temelnulli redanullkanullmore nulltoriti pravičninullnullnullPnullnullnullnull3null.
Bnull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com