This page contains a Flash digital edition of a book.
20
nullatinska maša
v nullast svnullMartinu
V
junullilejnem letunull 470null onullletnici Mari-
jinenulla prikazanja na Sveti Gorinullje v
nedeljonull20nullseptemnullra 2009 pri maši onull
null0nulluri Mnullnullnullrast iz nullonullerdonulla izvajal
nullronullram donullrodelnenulla nastopa je pote- latinsko mašo v nullast svnullMartinu nullnullanta-
kel v nepretrnullanem loku vse do zakljunull- tanullSveti Martin nullmenullnullki delinullskladate-
nenullzanullvalne pesmi nullnull ladnika Mnullnullnullnull null lja nulltenullana Mavrija iz nullvnullpod vodstvom
nullnullMnullnullnullnullnullnullnullki so jo onullornullelski spre- znullorovodja nullilarija nullavrennullinulla z nullosti
nulldravkom nullernullarjemnull nullaritonnull Markom
nullodeljanull violina in Grenullorjem nulllannullinullemnull
ornulllenull
nullo oceni nullnullSilvestra Ganullršnullka je maša
skladatelja Mavrija nullvelika onullonullatitev
slovenske nulllasnullene zakladnice in pravo
presenenullenje na tem podronulljunullsaj si je
sakralna nulllasnulla v 40-letnem pokoncil-
skem nullasu doslej utirala povsem dru-
nullanullne vsenullinske in onulllikovne umetniške
izrazenullnull
nulloprski škonull msnullrnull Metod nullirinull je v nullo-
miliji navedel drunulli vatikanski cerkveni
znullornullki pravinullnullGlasnulleno izronullilo vesolj-
mljavi nullamjane BožinullMonullnik in z diri- ne nullerkve je zaklad neprecenljive vre-
nullentko Martino Batinullzapeli vsi izvajalci dnostinull vzvišen nad drunulle izraze ume-
koncertnenulla sporedanullv skupno petje pa tnosti zatoknull er kot cerkveno petje v zvezi
so pritenullnili tudi donullršen del številnenulla z nullesedilom sestavlja nujno in nelonullljivo
onullnullinstvanull ki je onull koncu prireditve nulllas- sestavino slovesnenulla nullonulloslužjanull nullB nullnull2nullnull
nullenike nullvaležno nanullradilo z iskrenim in V nadaljevanju pa je sprenullovoril o dvoj-
dolnullim aplavzomnull a mnonullinullonullrazinullse nem poslanstvu cerkveniznull nullorovnnull a eni
je iskrilo veselje in navdušenjenullzaznati strani nulls svojim petjem dajejo Bonullu nullast
je nullilo medsenullojno naklonjenost in vse ti- in nulla slavijonullna drunulli strani pa nullonullejo v
sto donullroknull i nas povezujeknull repi odprtost ljudenullprenulluditi najnulllonulllja nullustva in jim
do drunullenulla in vznulluja sonullutje do ljudi v posredovati dunullovno in versko sporonullilonull
stiskinull ako zelo lepo in potrenullno nulli nullilonull ki potem odmeva v njinullovem življenjunull null
nulle nulli ta svetonullorska onullnullutja lanullko pone- da smo poklicani k življenjunull k veseljunull k
sli s senulloj v dolino in z njimi napolnili upanju in srenullinullnull
naš življenjski vsakdannull
I. P.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com