This page contains a Flash digital edition of a book.
18
nullnullnullranjecnullnullnullnullladniknullnullpa tudi zvoki iz
našenulla ljudskenulla izronullilanullV koncertnem
sporedu so prevladovale priljunullljene Mari-
jine pesmi in drunulla iznullrana dela iz nullonullate
palete sakralne nulllasnullenull
nulloncert je po simnullolinullni uvodni pesmi
nullnullMava Bnullnullnull nullnullnullnullnullnullVnullnullnullnullnullv izved -
nulli pevk vokalne skupine Vnullnull Bnullnullnullnullnullnull
z dirinullentko Martino Batinull in ornullelsko
spremljavo nullamjane Božinull Monullnik uvedla
pozdravna nulleseda nullvardijana pnull Bernar-
da Golinullnikanullki se je nullkrati tudi zanullvalil
nullavlinnull izkušenima in priznanima teno -
ristoma nullanilu in Vladimirju nulladežu ter
vse nullolj opaznemu mlademu tenoristu nulla-
vidu iz solkanske družine nulladežnullSolisti
tenoristi so nastopili solistinullno ali v duetu
nullVladimir nulladež in nullolona nullante nullavlinnullnull
trio tenorjev iz trenull nulleneracij družine nulla-
dež pa je onullnulluteno zapel priljunullljeni slo-
venski ljudski motiv nullnullGnullnullnull Vnull nullnullnullnull
Mnullnullnull evce soliste sta pri ornulllanullspremlja -
la Mirjam nullurlan in Matej Vojenull
vsem nastopajonullimnull da so se tako prijazno
in nullrezplanullno odzvali vanullilu za nastop na
Sveti Gorinull Sledil je slovesni nanullovor nullran-
nulliškanskenulla provinciala pnull drnull Viktorja
nullapežanullki je sprenullovoril o vlonulli svetonullor -
skenulla svetišnulla in v nemalokrat kritinullnem
razmisleku opozoril tudi na težke preiz-
kušnje današnjenulla nullasanullV nadaljevanju
sporeda smo lanullko prislunullnili pevskim
solistomnull mladi sopranistki nulloloni nullante
V zanimivi komnullinaciji pevskenulla solista
in citer sta se muzikalno in preprinullljivo
predstavila priznani slovenski operni
solistnullnullaritonist Marko nullonullal in citrar
nullomaž nulllanullutniknull nadvse podunullovljen
nulllasnulleni prispevek pa nam je podaril
duo nulllavte in nullarmonikenullki nulla sestavlja-
ta uspešna nulllasnullenikanull nulllavtist nullrmando
Mariutti in nullarmonikar nullejan Vidovinullnullnull
odmevni izvednulli donullodelnenulla koncer -
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com