This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
17
Snullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnull nullnullBnullnullnullnullnullnullGnullnullnullnullnull
nullonullrodelni koncert v svetonullorski nullaziliki
V nedeljonull27nullseptemnullra 2009 so nullaziliko na Sveti
Gori preplavili zvoki nulllasnullene muze in tako zao-
krožili niz raznovrstninullprireditevnullki jinullje nullran-
nulliškanski samostan Sveta Gora podaril številnim
prijateljem Svete Gore v letošnjem junullilejnem letu
onull470-letnici prikazanja Matere Božje mali nullrnullar-
ski pastirici nullršuli nullerlinullojnull
nulllenka nullaknullida
V
anullilu za sodelovanje na donullrodel- iznullranim delom najvenulljinull mojstrov sve-
nem koncertu za ureditev družin- tovne nulllasnullene zakladnice nullnullSnull cnullunullertnullnull null
skenulla centra na Sveti Gori se je od- Branullmsnull null vonullakGnull Bnull izetnull nullGnull ounodnull
zvalo lepo število nulllasnullenikovnull predvsem nullnullBortnjanskinull null iazzolanull null nullrancknull Gnull
primorskinullpoustvarjalcevnullpevcev in in- nullaccininullnull ki so se jim pridružili pristni
strumentalistovnullki so svoje sposonullnosti in preprinullljivi spevi slovenskinull avtorjev
in znanje že uveljavili v ožjem in širšem nullnullnullMavnullnullnullnullavniknullnullnullnullroštnullnullnullnullnulllak - Mnull
nulllasnullenem svetunull nullrislunullnili smo lanullko nullavnullinullnull Bnull nullotonullniknull nullnull nullrelinull - nullnull nullrenulleljnull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com