This page contains a Flash digital edition of a book.
16
nullnullnullnullnullnullnullSnullnullnullnullnullnullnullGnullnullSBnull
nullnullSVnullnullnullGnullnullnull
V nedeljonull nullseptemnullra 2009 je nullrajevna skupnost
Solkan pripravila v svetonullorski nullaziliki že tradici-
onalni koncert sakralne nulllasnullenullki vsako leto onullo-
nullati pronullrame v ponullastitev praznovanja krajevnenulla
praznikanull
nulllenka nullaknullida
null
okrat sta se številnemu onullnullinstvu nullunullertu Bernullantunullklavirsko inullro pa pri
predstavila dva vrnullunska slovenska pronullnull Marijanu nullipovšku in pronullnull Vladimir-
nulllasnullenikanull tenorist Branko nullobinnull ju nullrpanu v nullanullrenullunullnullzpopolnjeval se je
šak in ornulllavec nullone PotočniknullV skrnull- v tujininullpredvsem za cerkveno nulllasnullo in
no in premišljeno sestavljenem sporedu se sprecializiral za Grenullorijanski koralnull
koncerta smo poslušali iznullor sakralne Svoje umetniške dosežke s tenulla podronullja
nulllasnullene literaturenullposenullej iznullrane tudi udejanja predvsem s nulloralnim znullorom
kot prispevek naše skupnosti k letošnje- ljunullljanske nullkademije za nulllasnullonull kjer je
mu junullileju Svete Gorenull od leta null99nulltudi pronullesor klavirjanullparti -
Solist Branko nullonullinšakpnull rvak slovenske turne inullre in Grenullorijanskenulla koralanull
operne nullišenullje denullitiral leta null9nullnullv Mo- V koncertni spored sta nullostujonulla nulllas-
zartovi nullaronullni pišnullalinullza kar je prejel nullenika uvrstila premišljen iznullor skladnullnull
tudi študentsko nullrešernovo nanullradonull di- med katerimi so prevladovala nullolj ali
plomiral pa je v vlonulli nulllnullreda v Verdijevi manj znana dela na sakralno temo nullve
nullraviatinullnullzpopolnjeval se je pri znaninull Maria italijanskinullnull nullrancoskinull in nem-
pevskinullpedanullonullinulldoma in v tujininullpo- škinull komponistovnull Spored je onullsenullal
stal prvak SnullG nullpera in nullalet nulljunullljana ustvarjalnost iz razlinullninull onulldonullijnull vanj
in nosilec nulllavnivnull lonullV null svoji dosedanji pa sta nulllasnullena umetnika vkljunullila tudi
pevski karieri je kot operni in koncertni skladnullo slovenskenulla skladatelja pnull nullu-
solist nastopil na znaninullodrinulloperninull nullolina Satnerjanullnullnterpretacijsko monullin
nullledališnull in prestižninull nulllasnulleninull nullesti- toplino nulllasu pevskenulla solista je nosila
valinullnull nullrejel je številna priznanjanull na tudi izjemna ornullelska inullranullki je v pre-
natenullaju Mario del Monaco tudi posenullno sledkinull med dvema skladnullama primerno
nanullrado za donullnano interpretacijonull vezala onullnullutja v pripravi na novonullmuzi-
null lavecnull zrnull ovodja in nulllasnnull i pedanullonull kalno izpovedBnull il je to nulllasnulleni donullodeknull
nullone nullotonullnik je ornullle študiral pri pronullnull ki ostaja v žlanulltnem spominunull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com