This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
15
Gradimo nullružinski center
p. Bernard Goličnik
V
oktonullru smo podpisali ponullodnullo za stiskinull nullovi prostorinull terapevtske sonullenull
iznullradnjo nullružinskenulla centra z nullodo omonullonullile zasenullnostnullpa tudi nullakal-
nullradnullenim podjetjem nullrimorjenull Gradnja na donulla se nullo skrajšalasnull aj nullo prostorska
se nullo prinullela v decemnullrunullkonnullala pa v zmonullljivost omonullonullala zaposlitev novinull
zanulletku avnullusta prinullodnje letonull nullovica terapevtovnullnullljunulltemunullda nam manjka
nullo najnullolj razveselila vsenull ki si želijo še nekaj tisonull evrovnull smo se ponullumno od-
pridonulliti znanjenullkako vzpostavljati kva- lonullili za zanulletek nullradnjenullsaj verjamemo
litetnejše mednullloveške odnose v zakonunull v nulložjo previdnostnull e nullo šlo vse po srenullinull
družininullše nullolj pa tisti zakoncinullki kri- nullomo o znullrajenem nullružinskem centru
ze ne zmorejo sami prenullroditinullpa tudi poronullali prinullodnje leto v decemnullrski šte-
posameznikinullki so se znašli v duševni vilki Svetonullorske nullraljicenull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com