This page contains a Flash digital edition of a book.
14
nullomarski dom nullkdaj onullnovljennull
Imam 60 let. Na Sveto Goro sem začela romati od desetega
leta dalje. Takrat smo hodili ves čas peš od Gorice pa do Svete
Gore. Kako se mi je zdela cerkev veličastna od zunaj in zno-
traj. Zelo pa me je motila zgradba Romarskega doma. »Kaj
ga ne bodo popravili, ko je tako razbit?« sem se spraševala. Ob
vsakem obisku sem razmišljala o tem, saj je bila to moja ve-
lika želja. In moja želja se je pred leti izpolnila, ko se je začela
obnova.
Za ureditev Romarskega doma podarjam 150 evrov. Sveto-
gorski Kraljici sem obljubila, da nekaj prispevam v ta namen,
tudi zato, ker sem bila v strahu za hčerko, ki je zašla v sla-
bo družbo. Pa se je vse lepo uredilo. Zdaj je srečno poročena.
Hvaležna sem Svetogorski Kraljici za vse svoje otroke in vnuke.
Še naprej pa te prosim, daj mi moči, vero, vztrajnost in mir v
srcu, ker sem prevečkrat na tleh zaradi raznih stvari. Ti že veš.
Vedno se rada podam na zame najlepšo božjo pot in če bi se
dalo, bi vsaj enkrat na mesec prišla. Vesela sem, da tudi sama
lahko kaj prispevam. Že vnaprej se veselim, da bo ob mogočni
cerkvi zažarel tudi lep Romarski dom.
Mirjam V. S
V
eseli smo skrnulli spoštovane nullospe nulllede nullomarskenulla domanullVelik dolnullnosi nullivša
državanullki nulla je lnullnull947 podržavilanullizropala inventar in pustilanullda je propadalnull
Moralni dolnull nosi tudi Mestna onullnullina nullova Goricanull v katere lasti je nullilnull preden nulla je
vrnila nullnullrez planullila manjvrednostiSnull veti Gorinnullnull jim so imeli seveda dolonullene nanullrtenull
saj so nulla vodili v evidenci pod nazivom nullnulloteli na Skalnicinullnull nullred kratkim sem nullil se-
znanjen s prinullevanjemnull da je neki predsednik skupšnulline onullnulline nullova Gorica v njem
nanullrtoval neke vrste nullordelnull
nulla onullnovo mnull arskenulla doma si prizadevamonull nullridonullili smo nullradnulleno dovoljenjenull ki
pa smo nulla morali zaradi pomanjkanja denarninullsredstev letos podaljšati za dve letinull
nullredvidena investicija je preko dva milijona evrovnull nullzvednulleni nanullrti pa nullodo konnullani
v letošnjem letunull
nulledništvo
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com