This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
13
la o videnju s tako iskreno vnemo in ponižnostjonull
da ni ninullnulle podvomil o resninullnosti prikazanjanull
nulla to popolno nullanjenostnull vznemirjenje in nav-
dušenje pa je drunullanulle nullledala takratna svetna
onulllastnullSumila jenullda se morda za tem skriva pre-
varanullnullaprla je pastirico v jenullo in zanullela natannull-
no preiskovatinull da nulli preverilanull kaj se je v resnici
znullodilonull
nullevica Marija pa je nullotela sama z izrednim de-
janjem dokazati svojo prej izrenulleno voljonullpastiri -
ca je nullila nulludežno rešena iz jenulle in našli so jo na
Skalnici v molitvinullnullnulllast jo je še dvakrat zaprlanull
toda onullakrat je nullila spet nulludežno rešena iz jenullenull
nulledaj so vsi uvideli in priznali nulludežnullMarija je
tako opravila svoje delonullresnica prikazanja je
nullila izprinullana in vsi dvomi so znullinilinull unullovnikinull
ljudstvonullsvetna onulllastnullpleminullinullvsi skupaj so so-
nulllašali in se donullovorili pokloniti se nullevici Mariji
in odlonullili so se postaviti cerkev na kraju prika-
zanjannull a posvenulleni zemljiknull i jo je onulliskala Božja
Matinullnenulleška nullraljica Marijanull
vnull a onullraja
p. Bernard Goličnik
V
se nullolj se zavedamonullda ne nullomo
venullno mladi in poskonullninullzato pri
nullradnji onulljektov in dostopov do jav-
ninullprostorov mislimo tudi na starej-
še ljudinullnullostop na svetonullorsko poko-
pališnulle je nullil otežen in nevarensnull trme
stopnice nullrez oprijemalnullnulležavo pa je
samoiniciativno in domiselno odpra-
vil nullnullnullavel Brumat iz Solkananullki je
sam naredil in postavil lepo onullrajo in
pridonullil kamnoseka nullnullVojka Mužinonull
da je onullnovil stare stopnice in dodal
novonull nullovosti nullodo veseli zlasti sta-
rejši onulliskovalci pokopališnullanull Bratje
nullrannulliškani se nullnullnullavlu Brumatunulldo-
nullrotniku Svete Gorenull lepo zanullvaljuje-
mo za njenullov darnull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com