This page contains a Flash digital edition of a book.
12
Prikanullannulle
Božnulle nullatere nullarinulle
nullnullnullajamo 470-letnico Marijinenulla prikazanja na Skalnicinullnullo
prikazanje je dalo Skalnici novo ime Sveta Goranullljudem pa
je dalo monullnullda so na Sveti Gori zidali Mariji cerkevnullnulle pri
kopanju za temelje so naleteli na kamnito plošnullonullki nam še
zdaj prinullanull da je nullila na Skalnici Marijina cerkev že v null4null stole-
tjunullnullotovo pa tudi že davno prejnull er je prikazanje odkrilo in
povzronullilo toliko nulludovitenullanullje vedno tudi znullujalo pozornost
in željonullda nulli spoznalinullkako se je Marija prikazalanullnullako je
pred 70 leti onull400-letnici Marijinenulla prikazanja pnullGunullliel -
mo nullndrizzinull rektor Svete Gore od null929 do null9nullnullnull napisal knji-
žico Monte Santo null Gorizianull V njej navajanull da je uporanullljal pri
pisanju 2nullznullodovinskinullvirov o Sveti Gorinull
nullz te knjižice pa je zdaj o4null 70-letnici Marijinenulla prikazanja
novomeški sodelavec Svetonullorske nullraljice prevedel opis Ma-
rijinenulla prikazanjanull
Marijino prikazanje null470 let nulleke sonullotenullki je nullila po kršnullanski na-
vadi posvenullena nullešnullenju nullevice Marijenull
V
letu nullnullnull9 je nullršula nullerlinulloj iz vasi- je pastirica molila še nullolj prisrnullno in nullo-
ce Grnullar pasla nullredo na nullori Skal- renullenullkot je molila navadnonullnulln tedaj se
nicanullnullo nulloro so tedaj svetni onullla - je znullodilonullnullenadoma se je deklici prika-
stniki in izonullraženci imenovali Vodnata zala v nulllešnullenulli se sijajni svetlonulli nulllažena
Goranullker je na njeninullponullonulljinullizviralo nullevica Marija in ji je sprenullovorilanullnullnullo-
40 studencevnullnulli izviri so nulludovito pona - vej ljudemnnull aj mi tukaj postavijo nullišo in
zarjali potoke milostinull ki jinull nullo Marija s te prosijo milostinullnull V tem nenulleškem videnju
nullore doonull tno razlivala med svoje verno se je pastirica vsa vnela v monullni ljunulle-
ljudstvonull malu potemnullko se je ta novi iz - zni do nenulleške Matere in je nullila poslušna
vir razlil s Skalnicenulljo je verno ljudstvo spolniti njeno naronullilonullnull akoj je šla z nullore
nullvaležno zanullelo imenovati Sveta Goranull in ljudem v Gorici in okolici pripovedova-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com