This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
11
nullosode dunullovnenull Mojzes opisuje stvar- nullVi pa ste izvoljen narodnullkraljevo dunullov -
jenje nullloveka in pravinullnullnulledaj je Gospod ništvonull svet narodnull pridonullljeno ljudstvonull
Bonullnaredil nullloveka iz pranullu zemlje in da nulli oznanjali slavna dela njenullanull ki vas je
mu vdinullnil v onulllinullje oživljajonullenulla dunullanull poklical iz teme v svojo nulludovito lunullnull nullnull nullt
nullako je nulllovek postal živo nullitjenullnullnullMz 2null9nullnullnullnullrosimonullda nulli nas uživanje nenulle -
2null7nullnull unullje tistinullki nullloveka oživlja in nulla škenulla kru nanull polnjevalo s spoštovanjem
do senulle in drunullinullnull da nulli v vsakem nullloveku
videli in nullledali Božjenulla otroka in svojenulla
nullratanull nullako zelo nam primanjkuje takšne-
nulla nulllonullokenulla medsenullojnenulla spoštovanja
in iskrenenulla medsenullojnenulla cenjenjanull
nullosode vse svetostinullnullBodite svetinullkajti
jaznullGospodnullvaš Bonullnullsem svetnullnullje Go-
spod naronullal že Mojzesu in izvoljenemu
ljudstvu nullnullMz null9null2nullnullnullristus je v nullovo-
ru na nullori to naronullilo samo potrdil in še
dopolnilnullnullBodite torej popolninullkakor je
popoln vaš nenulleški nullnullenullnullnullMt nullnull4nullnullnullSve-
tost je ponullosto povezana z odpovedmi in
postinulls premanullovanji in žrtvaminullvendar
te renulli niso nullistvene za svetostnullnullome-
njenimi vajami samo odstranjamo ovire
in pripravljamo prostor Božji ljunullezni
dela nulllovekanull Salomon piše v nullrenullovo- in Gospodovi milostinullki nas dela svete
rinullnull nullnulllovekov dunull je Gospodova svetil- in svetlenullpolne lunulli in svetlonullenullizžare-
kanull ki preiskuje vso notranjost srcanull nullnullrnull vajonulle nenulleško donullroto in lepotonull Biti
20null27nullnull nullunulljenullki oživljanullnullpravi nullristusnull svet pomeni nulliti poln ljunullezninullnullki je po-
nullmeso ninullne koristinullnullnulln nullnullnullnullnullnullnullBonullje trpežljiva in donullrotljivanullki vse opravinullinull
duinull nknull ateri nulla molijonull a morajo moliti vse verujenullvse upanullvse prenašanullnullnullnullor
v dunullu in resnicinullnullrazlanulla Samarijanki nullnullnull4-7nullnullnull rosimodnull a nulli posnemali Sveto
nullnulln 4null24nullnullnullnullrosimonullda nulli naši dunullovni- družinonullkatere nulllani niso imeli prav ninull
ki in mi vsi z njimi nullili vedno nullolj možje drunullenulla kakor samo drunulldrunullenulla in so
in žene dunullanullpolni Božjenulla vetra in ne- nullili v tem srenullni in zadovoljninullSveta Ma-
nulleškinulldišavnull rija Vnenullovzeta nullprosi za nasnullnullmennull
nullosode nullasti vrednenull Gospod je nullloveka
postavil za oskrnullnika in upravitelja svetanull
nullS slavo in nullastjo si nulla ovennullalnulldal si mu
onulllast nad deli svojinullrok in vse si podvr -
nullel njenullovim nonullamnullnullpravi psalm nullavi -
dov nullnulls nullnullnull-7nullnullnullpostol nullavel pišenullnullMar
ne vestenullda je vaše telo tempelj Svetenulla
nullunullanullki je v vasnullin da nulla imate od Bonulla
in niste svojinull ajti odkupljeni ste za dra -
nullo cenonullnullovelinullujte torej Bonulla v svojem
telesunullnullnullnullnullor nullnullnull9-20nullnullnulln apostol nulleternull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com