This page contains a Flash digital edition of a book.
10
nullnullnullnullnullnullnull2nullnull 00null
nulletošnje vnenullovzetje poteka v letunullki je v vesoljni
nullerkvi posvennull o dunullovnikomnull v nullerkvi na Slo-
venskem evnullaristijinullvnenullovzetje samo pa je slavje
vsenull verninull kristjanovnull nullašteta dejstva nam klinullejo
v spomin tri vzklike iz litanij Matere Božjenullki se
zannull jajo z nullesedo nullposodanullnullnullosoda dunullovnanullnullo-
soda nullasti vrednanullnullosoda vse svetostinullnullosoda du-
nullovna nas spominjanullda je Marija mati dunullovnikovnull
nullosoda nullasti vredna nas spominjanullda je Marija ev-
nullaristinullna ženanullnullosoda vse svetosti nas spominjanull
da je Marija mati vsenullkristjanovnull
škonullnullnullrinullBinullnullak
B
eseda nullposodanullse v svetinullnullesedi- nullo je Gospod naronullil nullnaniju v nullama -
linullvenullkrat nanaša na posamezne- skunullnaj poišnulle apostola nullavlanullmu je re -
nulla nullloveka ali pa tudi na ves narodnull kelnullnullnullojdinullkajti on je posodanullki sem jo
nullreroka nulleremija je Gospod povanullil k izvolilnull da ponese moje ime pred ponullane
lonnullarju in mu razodel svoj nauknullnullMar in kralje in nullzraelove sinovenullnulln jaz mu
ne morem storiti z vami kakor ta lon- nullom pokazalknull oliko mora trpeti za moje
nullarnull null nullovori Gospodnull Glejnull kakor je nulllina imenullnullnullpd 9nullnullnull-nullnullnullnullnulln ko apostol nullavel
v lonnullarjevi rokinulltako ste vi v moji rokinull opisuje nullloveško krnullkost oznanjevalcevnull
nulliša nullzraelovaVnull nullasinull rozim kakšnemu pravinullnullnullmamo pa ta zaklad v nulllinastinull
narodu ali kakšnemu kraljestvunullda nulla posodanullnull da je preonullilna monull iz Bonull in
nullonullem iztrenulliti in razdejati in pokonnullatinull ne iz nasnullnull2 nullor 4null7nullnullnullako nas dana -
nulle pa se tisti narod spreonullrne od svoje šnje slavje Marije Vnenullovzete spodnullujanull
nulludonullijenull zaradi katere sem mu zanullro- da nulli vsi nullili vedno nullolj nullposode dunullov-
zilnullmi nullo žal nullrožnjenullki sem jo mislil na nenull posode nullasti vrednenull posode vse sve-
njem uresninullitinullnullnuller nullnullnullnull-nullnullnull tostinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com