This page contains a Flash digital edition of a book.
noclegi
sie E77 pomiędzy Jędrzejowem a Chę-
Hotel Zacisze, al. Piłsudskiego 4, tel. 041 3861825,
cinami. Stojąca wśród drzew po prawej
3863013, znajdują się pomiędzy rynkiem a klasztorem,
cena jedynki: 45 zł; dwójki: 50 zł; trójki: 70 zł.
stronie drogi świątynia, w wielkim pę-
dzie mijana przez mknące samochody,
wyżywienie i gastronomia
jest zabytkiem, który warto zwiedzić,
W Jędrzejowie nie brakuje sklepów spożywczych.
gdyż podobnej budowli nie znajdzie-
Plac targowy znajduje się na ul. Głowackiego (tar-
my w całej szeroko pojętej północnej
T
r
asa 5
gi w czwartki). Mały targ owocowo-warzywny jest
przy ul. Kościelnej. Małopolsce. Drewniany kościół pw.
św. Stefana został wzniesiony w latach
restauracje, kawiarnie, bary
1765–70 dzięki fundacji Macieja Józe-
Restauracja Centrum, ul. Kościelna 2, oferuje da-
nia kuchni polskiej i europejskiej; restauracja Relaks,
fa Łubieńskiego archidiakona krakow- Mnichów
ul. Parkowa, bogate menu; pizzeria Marco, ul. 11 Li- skiego. Jest to świątynia jednonawowa
stopada, poleca pizzę i inne dania kuchni włoskiej;
z transeptem, na skrzyżowaniu których
pizzeria U Wojtka, ul. Przypkowskiego, kilkadziesiąt
wznosi się masywna kopuła umieszczo-
rodzajów pizzy; pizzeria Złoty Bażant, ul. 11 Listopa-
da, pizza, kebab; kawiarnia Cichy Kącik, ul. Okrzei;
na na ośmiobocznym bębnie. Po obu
Café Cukiernia, pl. Kościuszki, dobra kawa i ciasta; stronach nawy znajdują się dość specy-
Cukiernia, ul. 11 Listopada, w lecie stylowy ogródek,
ficzne kruchty (obecnie północna służy
dobre wypieki; pub Pod Zegarem, pl. Kościuszki; Mini
Bar Kuba, pl. Kościuszki.
jako zakrystia). Prezbiterium flankuje od
północy pierwotna zakrystia a od połu-
informator dnia niewielka kaplica pw. św. Stanisła-
Szpital znajduje się przy ul. Małogoskiej 25.
wa Kostki. Wspaniale prezentuje się mo-
Pogotowie ratunkowe ma swoją siedzibę przy
ul. 11 Litopada 26.
numentalna fasada zachodnia kościoła,
Apteki znajdują się przy pl. Kościuszki (rynek),
którą flankują dwie kwadratowe wieże.
ul. Przypkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Małogoskiej, ul. 11 Rokokowe wnętrze świątyni jest jedno-
Listopada, ul. Bolesława Chrobrego.
lite stylowo. Na szczególną uwagę za-
Bankomaty: pl. Kościuszki, ul. 11 Listopada, ul. Bo-
lesława Chrobrego, ul. Partyzantów.
sługują: dwa konfesjonały o wysokich
Kantor: pl. Kościuszki.
zapleckach, chrzcielnica oraz ambona
Poczta: ul. Okrzei, ul. Reymonta.
ustawione w czterech ściętych narożni-
Café internet: al. Piłsudskiego.
kach skrzyżowania naw. Bardzo specy-
Kino znajduje się w budynku Domu Kultury, al. Pił-
sudskiego 3.
ficzny zabytek znajduje się w południo-
Pływalnia miejska, ul. Przypkowskiego 43. wej kruchcie świątyni – jest to niewielka
ławka kolatorska (pierwotnie mająca
mnichów swoje miejsce w prezbiterium) przezna-
czona dla fundatora oraz jego spadko-
Będąc w Jędrzejowie, warto zboczyć bierców – dobrodziejów kościoła. Cało-
nieco ze szlaku, aby zwiedzić unikato- ści wystroju dopełniają ołtarze (główny
wy kościół drewniany zachowany w od- i dwa boczne) oraz ciekawy prospekt
197
dalonym o 7 km od miasta Mnichowie. organowy. Kościół, stojący w otocze-
Wieś położona jest przy ruchliwej tra- niu starych drzew, od zachodu sąsiadu-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com