This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 3/2009
29.10. – 4.11.2009
TRNAVSKÝ HLAS
www.trnavskyhlas.sk
Číslo 3 Ročník 1 Cena 0,50 €
aktuality 2
DOPRAVA V TRNAVE
PRED KOLAPSOM

Trnavčania Tomáš Letovanec (vľavo) a Miroslav Babirát chytili lupiča Mareka Plesníka (v strede) krátko po čine.
relax 20
Za brutálne prepady dostal Marek Plesník 12 a pol roka
ALLAN MIKUŠEK SA
UČÍ ZVIERACIE JAZYKY
Ženy bil rúčkou od sekery
TRNAVA – Lúpežné prepady sestra vysokého trnavského policaj- Do Trnavy sa vrátil lúpiť 26. februá-
troch predavačiek vyšli
ného dôstojníka. ra. Vošiel do predajne darčekov v Sva-
Mareka Plesníka (30)
Odsúdený najskôr lúpil v Trnave, kde tého pasáži a napadol majiteľku ob-
z Ostrova (okr. Piešťany)
18. februára v zelovoci na Hajdóczy- chodu. Na volanie o pomoc pohoto-
ho ulici prepadol 42-ročnú predavačku. vo zareagovali dvaja muži z vedľajších
pridraho. Aj keď ukradol
Poriskom ju osemkrát udrel do hlavy, predajní. Tí páchateľa dostihli a zadrža-
len dámsku kabelku pričom už po prvej rane spadla na zem. li do príchodu polície. Predavačke (44)
a 65 eur, sudca Okresného
Predavačka však využila moment, kedy páchateľ spôsobil tržnú ranu na hlave
súdu v Trnave mu vymeral
páchateľa kopla do rozkroku a z predaj- a odreniny. Ukradnúť nestihol nič.
12 a polročné väzenie.
ne utiekla. Keď sa páchateľovi nepoda- Okrem nepodmienečného trestu
šport 42
rilo otvoriť pokladňu, ukradol jej aspoň sudca Marekovi Plesníkovi, ktorý sa
Výšku trestu ovplyvnil spôsob lú- kabelku s 63 eurami. O dva dni neskôr ku skutkom priznal hneď v úvode po-
peží. Marek svoje obete brutálne bil v bratislavskom novinovom stánku jednávania, nariadil trojročný ochran-
ADAM BEZÁK JE NA
poriskom sekery. Navyše, jednou zo prepadol matku Dobroslava Trnku, kto- ný dohľad a ambulantnú psychiatric-
žien bola aj matka generálneho pro- rá po jedinom údere upadla do bezve- kú liečbu.
SKÚŠKE V HK TRNAVA
kurátora Dobroslava Trnku, ďalšou domia. Z pultu si zobral 2 eurá. TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK
Pavelek: hlavné problémy kraja treba liečiť ako prvé
Známy trnavský lekár Gabriel Pavelek chce po svojom zvolení za župana
Trnavského kraja „liečiť“ najskôr najväčšie problémy kraja. Sú nimi dopravné
kolapsy na krajských a štátnych cestách kraja a vysoké zadlženie krajských
nemocníc. Práve tieto oblasti boli podľa Paveleka opomínané súčasným
županom Tiborom Mikušom. Pavelek tiež upozornil, že jeho konkurent
zanechal svojmu nástupcovi miliardový dlh. V porovnaní s ním sa chce
Pavelek venovať menej vlastnej seba prezentácii a viac informovaniu ľudí
o tom, čo kraj robí.
Paveleka podporil aj predseda KDH Ján Figeľ: „Gabriel Pavelek je skúseným
regionálnym politikom. Denne stretá desiatky obyčajných ľudí a pozná ich
skutočné potreby. Bude výborným županom Trnavského kraja“.
INZ-9017
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com