This page contains a Flash digital edition of a book.
Practical information
3
Agrotourism farm: Rafał Opalski, Ojców 3, tel.: Agrotourism farm: Przy Jaskini, Agnieszka Ja-
(+48) 12 3892091. necka, Wierzchowie 84, tel.: (+48) 12 4193381.
Agrotourism farm: Ewa Staroń, Ojców 1a, tel.:
(+48) 12 3891405.
the Zabierzów commune
Agrotourism farm: Barbara Mikołajewicz,
the Sułoszowa commune
Nielepice 196, tel.: (+48) 12 2838726, www.niele-
Agrotourism farm: Mirosław Glanowski, Piesko- pice.com.pl.
wa Skała-Podzamcze 2, tel.: (+48) 12 3896212. Agrotourism farm: Danuta Wrona, Winnica 23–
Gastronomy
Agrotourism farm: Katarzyna Krawczyk, Suło- 25, Bolechowice, tel.: (+48) 12 2851914, www.bole-
szowa I 198, tel.: (+48) 12 3896217. chowice5.webpark.pl.
Agrotourism farm, Zofia Cicha, Wola Kalinowska Private agrotourism farm: Agroturystyka,
99, tel.: (+48) 12 3891931. Zdzisław Paczyński, ul. Turystyczna 83, Bolecho-
Agrotourism farm: Janina and Stanisław Gru- wice, tel.: (+48) 12 2851951.
cel, Wola Kalinowska 131, tel.: (+48) 12 3891943.
Agrotourism farm: Andrzej Piwowarczyk, Wola
GAStRonoMy
Kalinowska – Kalinów 17, tel.: (+48) 12 3892936.
the Czernichów commune
Agrotourism farm: Wacław Staroń, Wola Kali-
Café: Elżbieta Bieniek, Rybna 536, tel.: (+48) 12
nowska 71, tel.: (+48) 12 3891458.
2800430.
the Wielka Wieś commune
Café: Śnieżka, Kamień 344, tel.: (+48) 12 2803549.
Ostaniec agroturism farm, Bębło 203, tel.: (+48)
Pizzeria: Rapio, Czernichów 232, tel.: (+48) 12 2702488.
12 4193222, www.ostaniec.eu.
Restaurant: Maria Figa, Kamień 323, tel.: (+48)
Agrotourism farm: Krystyna and Jarosław Ja-
12 2803337.
necki, Bębło 30, tel.:(+48) 12 4193163.
Restaurant: W. Orlik, S. Gołąb, Rusocice, tel.: (+48)
Lodging: Noclegi Przy Skałce, Zygmunt Sobol,
12 2803240.
Restaurant: Bar Rogatka, Przeginia Duchowna
Bębło 233, tel.: (+48) 12 3571772.
267, tel.: (+48) 12 2804601.
Brandysówka agrotourism farm, Będkowice 108
Restaurant: Montini, Czernichów 7, tel.: (+48)
(Dolina Będkowska), tel.: (+48) 12 2852657, www.
12 2702025.
dolinabedkowska.pl.
Agrotourism farm: Orle Gniazdo, Biały Kościół the Igołomia-Wawrzeńczyce commune
130, tel.: (+48) 12 4191385, www.orlegniazdo.net.
Restaurant: Bar Przysmak Okarmus, Wawrzeń-
Agrotourism farm: Bożena Maderak, Czajowice
czyce 168, tel.: (+48) 12 2874030.
118, tel.: (+48) 12 4155210.
Restaurant: Bar Zajazd Staropolski, Pobiednik
Agrotourism farm: Gosia, Małgorzata Niedo-
Wielki 170, tel./fax: (+48) 12 2873083.
śpiał, Czajowice 36, tel.: (+48) 12 4193062, www.
the Iwanowice commune
agrogosia.pl.
Café, restaurant and pub: U Jana, Widoma 34a,
Apartments: Apartamenty Pod Kasztanem, ul.
Iwanowice, tel.: (+48) 12 3884365.
Kasztanowa 2, Modlnica, tel.: (+48) 12 2852304, www.
apartamenty.lt.pl.
the Jerzmanowice-przeginia commune
Agrotourism farm: We Młynie, Elżbieta Woź-
Café: Cafe-Bila Kawiarnia Stodoła, Sąspów 120,
niczka, Prądnik Korzkiewski 23, tel.: (+48) 12
tel.: (+48) 12 3895337.
4191180, www.agro-mlyn.planty.pl.
Restaurant for drivers: Karczma Szofera, Got-
Agrotourism farm: Przy Kluczwodzie, Tomasz
kowice 84, tel.: (+48) 12 3895467.
Dziura, ul. Słoneczna 122, Wielka Wieś, tel.: (+48) 12
Restaurant: Ireneusz Rusek, Jerzmanowice 428,
4191215, www.moja.agroturystyka.prv.pl.
tel.: (+48) 12 3895034.
Agrotourism farm: Tomasz Janecki, ul. Słoneczna
Restaurant: Ostra Góra, Przeginia 209, tel.: (+48)
14, Wielka Wieś, tel.: (+48) 12 4190003.
12 3898242.
Agrotourism farm: Józefa and Stanisław
the Krzeszowice commune
Tłomak, ul. Szkolna 17, Wielka Wieś, tel.: (+48) 12
Café: Aga, ul. Daszyńskiego 9, Krzeszowice, tel.: (+48)
4191074.
12 2822439.
75
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com