This page contains a Flash digital edition of a book.
2
The CraCow DisTriCT
thematic trails Around the Cracow Area
WOODEN ARCHITECTURE TRAIL
Route No. 1 – The Jurassic and Oświęcim Region
• Skała – bell tower
• Tenczynek – bell tower
• Ojców – facilities, The Chapel Upon the Water (1901)
• Iwanowice Włościańskie – church (1745)
• Krzęcin – church
• Modlnica – church (1553)
• Paczółtowice – church
• Wola Radziszowska – church (15
th
cent.) and the crucifix (14
th
cent.)
rea
Route No. 1a, the Mogiła-Proszowice option:
a
• Goszyce – manor (17
th
cent.)
• Czulice – church (1547)
• Wilków – chapel (17
th
cent.)
LESSER POLAND FRUIT TRAIL
• Stanisław Bobak, Morawica: apples pears, plums, cherries
• Henryk Konik, Czułów: apples, pears, plums, gooseberries
• Marek Dukat, Sieborowice: apples,
round the Cracow
• Krzysztof Bebak, Zagórzyce Dworskie: apples,
a • Zbigniew Gala, Rybna: plums, gooseberries, currants, cherries
• Jacenty Malik, Rybna: apples, raspberries, plums
rails
CRACOW FORTRESS TRAIL
(third ring of reinforcement; yellow-black symbols; length: 54.4 km)
Cracow (Kraków), ul. Ujastek Mogilski – Mogiła Stronghold (fort Mogiła) – Wanda’s Mound
(kopiec Wandy) – Matejko’s Manor (dworek Matejki) – Grębałów Stronghold (fort Grębałów)
Thematic T – Krzesławice Stronghold (fort Krzesławice) – Dłubnia Stronghold (fort Dłubnia) – Mistrzejo-
wice Stronghold (fort Mistrzejowice) – Batowice Stronghold (fort Batowice) – ul. Powstańców
– Węgrzce Stronghold (fort Węgrzce) – Bibice – Witkowice – Bibice Stronghold (fort Bibice) –
Zielonki Stronghold (fort Zielonki) – Centre of Zielonki – Pękowice Stronghold (fort Pękowice)
– Kraków-Tonie – Pasternik – Mydlniki – Olszanica Stronghold (fort Olszanica) – Krępa Strong-
hold (fort Krępa) – Kościuszki Mound (kopiec Kościuszki) – Salwator
THADDEUS KOŚCIUSZKO’S TRAIL
(red symbols; length: 91.9 km)
Cracow (Kraków)-Witkowice – Bibice Stronghold (fort Bibice) – Bibice – Bosutów – Książnicz-
ki – Więcławice – Goszcza Train Station (PKP) – Zaborze – Niedźwiedź – Main Market Square
in Słomniki (Rynek) – Słomniki Train Station (PKP) – Prandocin – Racławice – Goszyce – Lubo-
rzyca – Kocmyrzów
GENERAL JÓZEF BEM’S TRAIL
(green symbols; length: 25.6 km)
Borek Fałęcki Bus Station (MPK) – Kobierzyn – Sidzina – Libertów – Gaj – Mogilany – Bronaczo-
wa Forest (las Bronaczowa) – Radziszów Train Station (PKP)
70
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com