This page contains a Flash digital edition of a book.
48
ŠPORT Trnavský hlas 2/2009
Trnava uvidí polonahé svalnaté telá
Majstri Európy aj sveta. známych tvárí sa
Najlepší slovenskí
medzinárodnej porote
kulturisti, ktorí sa
predvedú aj borci z miestnej
môžu popýšiť tými
Fortuny. V kategórii nad
90 kg sa predstaví Robert
najvýznamnejšími
Baboš, ktorého formu si
titulmi medzi amatérmi, chce detailne prezrieť
sa opäť predstavia
reprezentačný tréner
v Trnave. Záver októbra
v súvislosti s blížiacimi
už 20 rokov patrí
sa majstrovstvami sveta
kategórie masters. Odvahu
nominačným pretekom
postaviť sa Cibulovi a Kočišovi
na majstrovstvá sveta nabral Rudolf Kopčok, ktorý
- Grand Prix Slovakia.
zvyčajne štartuje v klasickej
kulturistike. Rovnakú pozíciu
„Tento rok sa trnavskému bude mať aj v kategórii nad
publiku predstavia Igor 90 kg Pavol Korpáš. Stály
Kočiš, Adam Cibuľa, Peter účastník z posledných rokov
Tatarka a Štefan Havlík,“ Richard Riedl z Piešťan
prezradil generálny sekretár bude tentokrát chýbať,
SAKFST Peter Uríček pretože dlhodobo laboruje
z organizátorského klubu so zranením. Na svoje si
Fortuna Trnava. Prví dvaja prídu aj milovníci ženských
pretekári nastúpia v kategórii vypracovaných tiel.
do 80 kilogramov, Tatarka „V sprievodnom programe
do 90 kg a Havlík nad 90 kg. nastúpi výborne pripravená
Pretekať sa bude v týchto kulturistka Eva Horváthová.
troch váhových kategóriách tretia z majstrovstiev Európy
a v dome kultúry by na súťažné a šiesta z víkendového
pódium malo nastúpiť približne svetového šampionátu
tridsať kulturistov. „Pri našom v talianskom meste Como
významnom jubileu ma trošku v kategórii do 55 kg.
mrzí, že v čase trnavského Predstaví sa aj strieborná
termínu sa konajú kulturistické fitneska Petra Bunčáková
podujatia aj v Čechách, z kategórie nad 163 cm
Rakúsku, Belgicku a na Ukrajine. a bronzová Anna Mozoláni,
Napriek tomu sa neobávam, ktorá súťažila medzi

Majster sveta a dvojnásobný európsky šampión Štefan Havlík.
že by tým tohtoročné preteky fitneskami do 163 cm.“
Grand Prix Slovakia utrpeli Lahôdkou bude vystúpenie aj na majstrovstvách Európy, Štefan Havlík, ktorého už víťazom na pretekoch
na kvalite,“ zmietol naše obavy pretekára vo fitnes Martina ktoré sa konali v máji rok na domácich súťažiach v nórskom meste Oslo.
zo stola Uríček. Hindyho, ktorý príťažlivou v Bratislave. Stredobodom nikto nevidel. No pred troma TATIANA ČUPERKOVÁ
Okrem spomínaných voľnou zostavou zaujal už pozornosti bude určite týždňami sa stal absolútnym FOTO: archív Petra Uríčka

Štvornásobný majster sveta Igor Kočiš.

Päťnásobný majster Európy Adam Cibuľa.

Majster Európy Peter Tatarka.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com