This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 ŠPORT 47
Pozývame na víkendové futbalové zápasy
OM: Zavar – Šulekovo III. A: Bíňovce – Trstín
(sobota 24.10. o 14.00 h) (nedeľa 25.10. o 14.00 h)
 Zavar aj Šulekovo sú tabuľkovými sused- bo na začiatku sezóny sme o ne prišli naj-  Po poslednom kole poskočil Trstín rie Eddi Charles, ktorý sa v zápase s Dol-
mi, ktorí majú navyše rovnaký bodový zisk. mä pri domácich remízach.“ Po zranení by na štvrté miesto, kým Bíňovce sú až de- nými Orešnami presadil aj strelecky. „Ale
Aj preto si domáci tréner Andrej Juriš myslí, sa však do zavarskej zostavy mohli dostať viate. Aj bodový zisk je výrazne rozdiel- opakujem, na Trstín si trúfame, chceme
že veľký vplyv na výsledok bude mať terén. Chlebík a Matej Psota. ny (12 bodov). Súboj týchto dvoch celkov bodovať.“
„Navyše je Šulekovo v lige nováčikom, tak- však nemusí byť len hra mačky s myšou.
že nevieme, čo môžeme od neho očakávať.“
ZAVAR
„Je to susedné derby, ktoré by mohlo
BÍŇOVCE
Tréner bude mať problémy aj so zostavou. mať dobrú divácku kulisu,“ nádeja sa hra-
„Vždy nám pred zápasom vypadnú pre rôz- CHÝBAJÚ: Kovačič (pre trest). júci tréner Tibor Nádaský. „Počasie nám CHÝBAJÚ: Charles (pre zranenie), Horváth
ne príčiny dvaja – traja hráči. Lenže uvedo- PREDPOKLADANÁ ZOSTAVA: sťažilo terén, ale určite na ňom budeme (pre trest)
mujeme si, že toto je doslova šesťbodový Šimlaštík – Michal Psota, Krajčovič, Tyko, hrať naplno. Máme síce o mnoho menej PREDPOKLADANÁ ZOSTAVA: Prekop –
zápas. Do konca sezóny hráme už len šty- Sanyi - Chlebík, Matej Psota, Fodor, Kriš- bodov ako súper, ale u nás zakopli už aj Kidoň, Kralovič, Ševčík, Kozár – Ryšavý, Ná-
ri stretnutia, navyše bude medzi nimi súboj tofík – Marcel Bachratý, Dobrovodský. iní favoriti.“ Pre zranenie však bude Ná- daský, T. Šoka, M. Šoka – Tarkoš, Novák.
s Križovanmi. Takže body potrebujeme, le- daskému chýbať exotická posila z Nigé-
 Nováčik zo Šulekova sa tohto súbo- Tréner sa však pre trest sám vyšacho-  Hosťujúci tréner Oto Ormandy svoj- mať podľa všetkého k dispozícii všetkých
ja neobáva. Hrajúci tréner Andrej Kra- val zo zostavy a vrásky čele mu robia aj ho súpera v žiadnom prípade nepodceňu- hráčov. Po zranení by mohol nastúpiť už
lič dokonca tvrdí, že jeho tím si pôjde rôzne povinnosti hráčov, ktoré im nedo- je: „Je pravda, že Bíňovce herne zaostá- aj Petrovič.“ Ormandy sa bude chcieť spo-
do Zavaru minimálne pre bod. „Získali voľujú nastúpiť na stretnutie. vajú, ale bude to tvrdý súboj bez favori- ľahnúť aj na výkon brankára Kormúta, kto-
sme rovnaký počet bodov ako náš sú- ta.“ Súčasnému bodovému rozdielu nepri- rý do tímu naskočil len nedávno.
per a z toho vyplýva, že sme rovnocen-
ŠULEKOVO
kladá až taký veľký význam, skôr ho bude
ní súperi. Takže nevidím dôvod, prečo by zaujímať konkrétny výkon na trávniku. Trs-
TRSTÍN
sme tam nemali získať aspoň bod.“ Šu- CHÝBAJÚ: Kralič (pre trest), Jaroška tín má však postupové ambície a keď ich
lekovo sa s novou súťažou však stále (pre zranenie). chce naplniť, bude musieť v Bíňovciach vy- CHÝBAJÚ: nikto
len zžíva. „Je cítiť, že je to kvalitnejšia li- PREDPOKLADANÁ ZOSTAVA: Tvrdý hrať. „Viem, že podľa momentálneho ta- PREDPOKLADANÁ ZOSTAVA: Kormút
ga. Na hráčoch i rozhodcoch. Aj pre nás – Miklovič, Vachan, T. Nemec, Cibuľka – buľkového postavenia to tak nevyzerá, ale – Hanus, Tolarovič, Krempaský, Svrček
je to zaujímavejšia súťaž a chceme sa Húska, Čonka, Šoka, Ľ. Nemec – Špálek, chceli by sme ísť o ligu vyššie. Ak si z Bíňo- – Mareček, Vajsábel, Thrung, Šesták –
v nej určite udržať. Prišli sme už o prí- Lackovič. viec odnesnieme len bod, bude to pre nás Jankovič, Štibrany.
liš veľa bodov, takže musíme bodovať.“ skôr strata ako zisk. Našťastie budeme
VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH
4. liga severozápad 3:2, Dvorníky – Jacovce 3:0, Kúty o 14.00 h): Šípkové – V. Orvište, Banka, D. Trhovište – Sokolovce, 7. Pastuchov 10 4 3 3 24:13 15
Výsledky 12. kola: V. Kosto- – P. Ves 1:2, Mor. Sv. Ján – B. Mi- Madunice – Bojničky, Pečeňady – D. Lopašov – H. Trhovište, Koplo- 8. Jalšové 10 4 2 4 18:19 14
ľany – Solčany 5:2, Lehota p. V. – kuláš 1:1, H.Obdokovce – Prašice Veselé, Ratnovce – Borovce, Tra- tovce – Šterusy, Tepličky – voľno. 9. Žlkovce 10 4 0 6 16:31 12
Hrnčiarovce 3:3, N. Dubnica – Par- 2:2, Trebatice – Šaštín 0:0 kovice – Nižná, Chtelnica – Dubo- 1. H. Trhovište 10 10 0 0 34:8 30 10. Koplotovce 10 2 2 6 18:33 8
tizánske 3:1, N. Ves – N. Pravno Program 13. kola (25. 10. vany, Červeník – Peterčan Hloho- 2. D. Trhovište 10 8 0 2 26:9 24 11. Merašice 10 2 2 6 10:27 8
3:0, Bošany – Kanianka 1:1, Bre- o 14.00 h): Jacovce – Smoleni- vec, Kľačany – Prašník. 3. Sokolovce 10 6 3 1 20:10 21 12. Kočín 10 0 3 7 10:30 3
zová – Gbely 1:2, T. Stankovce – ce, Šaštín – Šúrovce, Hlohovec – 1. Prašník 11 8 2 1 32:8 26 4. Tepličky 11 6 1 4 27:22 19 13. Šterusy 10 0 1 9 7:38 1
D. Vestenice 4:0, Skalica – Čast- Dvorníky. 2. Nižná 11 7 2 2 31:14 23 5. D. Lopašov 10 6 0 4 39:12 18
kovce 2:1. 1. Šúrovce 12 10 0 2 36:10 30 3. Veselé 11 6 4 1 23:11 22 6. Banka 11 5 1 5 21:18 16 TATIANA ČUPERKOVÁ
Program 12. kola (24.10. 2. Krakovany 12 8 1 3 34:24 25 4. Bojničky 11 6 3 2 25:15 21
o 14.00 h): Hrnčiarovce – N. Ves, 3. Šaštín 12 7 3 2 24:10 24 5. Kľačany 11 5 4 2 31:20 19
Častkovce – V. Kostoľany. 4. Hlohovec 12 7 2 3 22:13 23 6. Trakovice 11 5 4 2 23:17 19
5. Trebatice 12 6 3 3 17:14 21 7. P.Hlohovec 11 5 1 5 28:32 16
1. D. Vestenice 12 9 0 3 21:13 27 6. Obdokovce 12 5 3 4 17:25 18 8. V. Orvište 11 4 2 5 24:24 14
2. N. Ves 12 8 2 2 30:16 26 7. Senica B 12 5 2 5 16:18 17 9. Šípkové 11 3 5 3 15:17 14
3. Častkovce 12 8 1 3 31:14 25 8. Prašice 12 5 1 6 21:21 16 10. Červeník 11 3 4 4 22:20 13
4. Skalica 12 7 3 2 24:14 24 9. Mor. Sv. Ján 12 5 1 6 22:23 16 11. Borovce 11 3 2 6 18:18 11
5. T. Stankovce 12 7 2 3 34:12 23 10. Holíč 12 5 1 6 19:21 16 12. Pečeňady 11 3 2 6 18:25 11
6. N. Dubnica 12 7 2 3 26:19 23 11. Dvorníky 12 5 1 6 20:31 16 13. Chtelnica 11 2 4 5 18:27 10
7. Kanianka 12 5 3 4 24:17 18 12. P. Ves 12 4 1 17 21:25 13 14. Ratnovce 11 3 0 8 17:37 9
8. N. Pravno 12 5 2 5 21:17 17 13. B. Mikuláš 12 4 1 7 12:21 13 15. Madunice 11 2 2 7 11:30 8
9. Gbely 12 5 1 6 20:22 16 14. Smolenice 12 3 3 6 18:23 12 16. Dubovany 11 2 1 8 12:33 7
10. Brezová 12 4 2 6 18:18 14 15. Jacovce 12 3 0 9 20:31 9
11. V. Kostoľany 12 4 2 7 19:20 14 16. Kúty 12 2 1 9 10:19 7 III.B
12. Solčany 12 3 3 6 13:32 12 Výsledky 12. kola: Banka
13. Hrnčiarovce 12 3 2 7 17:35 11 OS B – D. Lopašov 2:1, H. Trhovište –
14. Lehota p.V. 12 2 3 7 19:33 9 Výsledky 12. kola: Borovce Koplotovce 3:1, Šterusy – Žlkov-
15. Bošany 12 2 2 8 13:27 8 – Červeník 5:3, Peterčan Hloho- ce 2:4, Merašice – D. Trhovište
16. Partizánske 12 2 0 10 11:32 6 vec – Kľačany 2:3, Prašník - Peče- 1:2, Sokolovce – Pastuchov 1:1,
ňady 3:1, Veselé – Madunice 3:2, Kočín-Lančár – Tepličky 1:3, Jalšo-
5. liga západ Bojničky – Šípkové 3:0, V. Orvište vé – voľno.

Foto zo zápasu Špačince – Leopoldov. Špačince sa v nedeľu
Výsledky 12. kola: Smoleni- – Chtelnica 3:3, Dubovany – Tra- Program 13. kola (24.10. 25. októbra o 14. 00 h predstavia v Cíferi. V rovnakom čase
ce – Holíč 2:2, Šúrovce 3:0 – Se- kovice 4:2, Nižná – Trakovice 7:1. o 14.00 h): Žlkovce – Meraši- nastúpi Leopoldov na svoj duel v Suchej.
nica B 1:0, Krakovany – Hlohovec Program 13. kola (25.10. ce, Pastuchov – Kočín, Jalšové – FOTO: Vladimír Kampf
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com