This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 ŠPORT 43
aby sa dal dokopy a pripravil na ligový
v číslach
duel. „Na dlhších cestách sme zas
poriadne stuhnutí. Takže ak autobus
13. KOLO 1. LIGY:
zastane, tak si aspoň zahráme futbal.
Pretože cestovať na východ znamená Trnava - Prievidza 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
byť preč takmer 20 hodín.“ Góly: 28. M. Ďuriš, 36. Valach, 52.
Holovič, 58. Stupka - 22. L. Ružička, 50.
O. Ďuriš.
Osobný kronikár
Vylúčenia: 11:10, navyše Žila (PD)
na 10 min pre nešportové správanie,
Dedko Václava Stupku nechýba presilovky 2:2, oslabenia 0:0.
na takmer žiadnom domácom Rozhodovali: Jung – Navrátek,
zápase. Vedie presné štatistiky Jankovič, 230 divákov.
svojho vnuka. Má najlepší prehľad HK TRNAVA: Šimko – Magušin,
o jeho hre a je aj jeho najväčším Joanidis, Kopejtko, Haršáni, Blanár,
kritikom. „Dedo je v tomto skvelý. Benedik, Šoltys, Klamo – Stupka,
Kedysi chodili na každý zápas aj Holovič, E. Novák – Valach, Čunderlík,
rodičia, ale musia svoj čas deliť aj Ďuriš – Hlavna, Tarnóczy, Hutár – M.
na bratove zápasy. A tak sa o záznamy Novák, Krajčovič, Schavel. Tréner J.
mojich štatistík stará dedko.“ Novotný.
Ostatné výsledky 13. kola: D.
 Hru spoluhráčov mám Kubín – Bardejov 1:5, Trebišov – Prešov
dokonale prečítanú
4:3 pp, Senica – P. Bystrica 5:0, Piešťany
– Topoľčany 1:2 pp.
Keď však nastúpi na ľad, tak ako
stredný útočník prvého útoku. „Už
14. KOLO 1. LIGY:
tretiu sezónu mám na krídle Marcela
Holoviča. Teraz sa k nám pripojil ešte Michalovce - Trnava 2:3 pp
Erik Novák, ktorý prišiel zo Skalice. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Ale hrával som aj s Ďurišom, Hutárom Góly: 8. V. Marinčin, 14. Stríž - 29.
a Vadrnom.“ S niektorými spoluhráčmi si Valach, 48. Feranec, 63. Holovič.
prešiel v Trnave všetky vekové kategórie Vylúčenia: 5:6, navyše Čunderlík
a priznáva, že ich už má dokonale (TT) na 10 min za nešportové správanie,
prečítaných. „Samozrejme, že sú situácie, presilovky 0:1, oslabenia 0:0.
ktoré trénujeme. Rôzne presilovkové Rozhodovali: Ország – Kalina,
variácie, ale aj situácie v oslabení. Lenže Smerek, 1530 divákov.
napríklad s Marcelom sa poznám už HK TRNAVA: Šimko – Magušin,
tak dlho, že podľa jeho držania hokejky

Václav s priateľkou Luciou. FOTO: archív Václava Stupku Joanidis, Kopejtko, Haršáni, Blanár,
v danom momente presne viem, čo sa Benedik, Šoltys, Klamo – Stupka,
chystá urobiť. Či ide vystreliť, alebo bude troch vysokých školách. Vždy však rok ju neotvárali.“ Holovič, E. Novák – Feranec, Čunderlík,
prihrávať. To je naša obrovská výhoda.“ zvíťazil hokej. Ale na druhej strane, Václav má aj mladšieho brata. Ďuriš – Hlavna, Tarnóczy, Hutár –
Václav Stupka sa pokúšal aj o štúdium mám trénerskú licenciu kategórie C aj B Rovnako ako Vašo aj Ján je zanieteným M. Novák, Krajčovič, Valach. Tréner J.
na vysokej škole, pre hokej ju však pre fitnes, kulturistiku a silový trojboj. športovcom. „Jano hráva futbal za mladší Novotný.
nedokončil. „Bol som na dvoch alebo Chcem si urobiť aj kategóriu A, ale tento dorast Lokomotívy. Myslím si, že je veľmi
talentovaným futbalistom. Aj on začínal Ostatné výsledky 14. kola: D.
s hokejom, ale potom sa rozhodol pre Kubín – Topoľčany 8:2, P. Bystrica –
futbal a zdá sa, že urobil veľmi dobre.“ Piešťany 1:3, Prievidza – Senica 1:2 pp,
Detva – Trebišov 2:5.
 Mám rád životopisné
filmy
Program 15. kola (piatok 23.10.
o 18.00 h): Piešťany – Trnava.
Vašo má rád aj dobré filmy, nie je Program 16. kola (nedeľa 25. 10
však zameraný len na kasové trháky. o 17.00 h): Kežmarok – Trnava.
„Mojím obľúbeným hercom je Danzel
Washington, takže som videl všetky jeho 1. Piešťany 11 9 0 2 0 43:19 27
filmy. A potom mám rád životopisné 2. Trebišov 14 8 1 0 5 50:47 26
filmy, ktoré majú aj hlbokú myšlienku.“ 3. Trnava 11 4 4 1 2 38:27 20
Ale tak ako zdôraznil niekoľkokrát, 4. Prešov 12 6 1 1 4 35:31 20
prvoradý je pre neho hokej. „Hokej je môj 5. Topoľčany 12 6 1 1 4 42:41 20
život. A som rád, že sa nám opäť darí, 6. Bardejov 12 5 2 1 4 51:42 19
že dokážeme zápasy, ktoré sa dostanú 7. Kežmarok 11 5 1 1 4 39:27 17
do predĺženia alebo do samostatných 8. D. Kubín 12 4 2 0 6 33:34 16
nájazdov, dotiahnuť do víťazného konca. 9. Detva 14 5 0 3 6 39:44 15
A či ma prekvapuje to, že na čele ligy 10. P. Bystrica 12 5 0 2 5 38:46 15
sú momentálne Piešťany? Vôbec nie.“ 11. Michalovce 11 3 2 2 4 28:29 13
Piešťany majú skutočne kvalitný tím. 12. Senica 11 3 1 1 6 29:39 11
Mali ho minulý rok a pred touto sezónou 13. Brezno 11 2 1 0 8 28:48 8
sa kvalitatívne ešte posilnili. Vždy sa 14. Prievidza 12 1 1 2 8 28:47 5
teším na vzájomné súboje, pretože viem,
že majú náboj poriadneho derby.“ Legenda: za mužstvom je počet odohratých
Najdôležitejšie však je, že Václav zápasov, výhry, výhry po predlžení, prehry
Stupka je v prvom rade sympaťák, ktorý po predĺžení, prehry, skóre a body.

Rodičia Stupkovci s mladším synom Jánom. vie, čo chce.
FOTO: archív Václava Stupku TATIANA ČUPERKOVÁ
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com