This page contains a Flash digital edition of a book.
4
AKTUALITY Trnavský hlas 2/2009
Paulína o SuperStar: Sú to nervy
Populárna súťaž sa ešte neskončila, vie o mne všetko, takže by ho nemalo nič tam rada. Vôbec to nie je malé mesto
Trnava však už má svoju SuperStar. Bez prekvapiť. pre SuperStar. Mám tam veľmi veľa
ohľadu na to, kto o pár týždňov vyhrá  Čo na tvoj doterajší úspech skvelých kamarátov.
v diváckom hlasovaní. Naša Paulína hovoria sestry? Nezávidia?  Keď sa to šialenstvo skončí, kde
Ištvancová z Dolnej Krupej je vo finále. - Sestry mi fandia, vôbec mi nezávidia. ťa budú môcť ľudia vidieť naživo?
Na otázky Trnavského hlasu odpovedala Podporujú ma a za to im veľmi ďakujem. - Určite na koncertoch a dúfam, že
písomne spoza múrov bratislavského :-) aj na nejakých festivaloch. Alebo keď
hotela a cez cenzora televízie Markíza.  Čím budeš, keď náhodou nebudeš pôjdem cez Trnavu... :-)
SuperStar?  Čo máš najradšej vo svojom
 Čo s tebou robí, keď ťa „zotrú“ - Spievať určite neprestanem. okolí?
traja zo štyroch porotcov? Chystám sa vydať CD, takže spievania - Najradšej mám svojich ľudí
- Určite sú to nervy. Snažím sa každé sa nevzdám. a kamarátov, ktorí ma vždy podržia.
kolo zlepšovať a odstraňovať chyby,  Aký je tvoj vzťah k Trnave? Pre A svoju rodinu, bez ktorej si neviem
na ktoré ma porota upozorňuje. SuperStar by to bolo asi malé mesto. predstaviť život.
 Kedy vlastne plačeš? - Trnava je krásne mesto a mám to VLADIMÍR KAMPF

Paulína Ištvancová. FOTO: Peter Frolo
- Plačem vždy, keď mi pripadá niečo
neférové, alebo ma to veľmi zoberie.
Napríklad Debbine vypadnutie.
 Tušíš vopred, že porotcovia budú
nekompromisní práve voči tebe?
- To sa nedá tušiť. Nemôžem povedať,
že sú proti mne. Snažia sa mi len pomôcť
a povedať mi o všetkých chybách.
 Nebojíš sa médií? Že počas
súťaže, a možno aj po nej, budeš pod
ich kontrolou?
- Nie. Išla som do tejto súťaže
s vedomím, že noviny budú písať
a kontrolovať. A nemám s tým problém.
 Naozaj ťa otec drží tak
nakrátko?
- Nakrátko by som nepovedala. Len sa
o mňa stará ako každý otec. :-)
 Nedozvie sa raz niečo, o čom ani
netušil, z bulváru?
- Hmmm... Tak toho sa nebojím. Otec
Okolo Trnavy
lieta UFO
„Dnes už vieme podľa popisov objektu
zhodnotiť, či je to skutočne UFO,“ pove-
dal smelo predseda trnavského UFO klu-
bu, Miroslav Karlík, ktorý v knižnici po-
krstí svoju knihu. Dokument mapuje hlá-
senia a pozorovania neznámych objektov
a kruhov v obilí.
S krstom knihy bude autor prezento-
vať aj autentické zábery neidentifiko-
vateľných lietajúcich objektov. Mnohé
z nich zachytili náhodní pozorovatelia pri
atómovej elektrárni v Jaslovských Bohu-
niciach.
„Vybral som tie najznámejšie prípady
z celého Slovenska,“ pozýva Karlík. Pod-
ľa jeho slov pochádzajú najvýznamnejšie
pozorovania z deväťdesiatych rokov. „Ja
sám som sa na mnohých podieľal.“
„Záujem našich čitateľov o túto prob-
lematiku je skutočne veľký. Publikácie,
ktoré sa jej venujú, patria k najobľúbe-
nejším,“ dodala vedúca oddelenia výpo-
žičných služieb Benjamína Jakubáčová.
Príbehy o pozorovaniach čudných ob-
jektov na Slovensku si môžete vypočuť ¢¤­ê’Ž—I…ˆ•ê¢ªª©ê’ꡦ­ªªê‹ê™êvjêthê{•‘„™„
v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 28.
októbra o 17.30 h.
DARINA KVETANOVÁ
INZ-9013
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com