This page contains a Flash digital edition of a book.
38
ŠPORT Trnavský hlas 2/2009
Na derby vlakovým špeciálom
našimi očami
Občianske združenie Bíli Andeli
zorganizovalo na derby so Slovanom
Slovan – Spartak
vlakový výjazd. Lístky na zápas, ktoré
14. kolo Corgoň ligy
sú zároveň aj vstupenkou do vlaku, sa
predávajú od utorka v Husky shope
nedeľa 25. októbra o 17.30
(Štefánikova 19, Trnava). Za výjazd
Tvrdenie, že derby nemá favorita, už mno- zaplatíte 8 eur, ak si lístok kúpite
hokrát potvrdilo svoju opodstatnenosť. do štvrtka 18.00, v piatok a sobotu sa
Zápasy rivalov sú vždy špecifické, emó- cena dvíha na 9 eur a v deň výjazdu
cie z hľadiska sa prenášajú na trávnik. Tr- dokonca 10 eur. Lístky do sektora
navčania chcú bodovať. Cesta by mohla hostí sa budú dať kúpiť aj priamo
viesť cez rýchle brejky prostredníctvom pred štadiónom Slovana, nie však
Hrušku, cez kopaciu techniku Neta a Ber- v pokladniciach, ale u sekretára
nátha. Dôležitým menovateľom bude de- fanklubu Štefana Horvátha (0908
fenzívna húževnatosť Kopúnka, dôraz Do- 777 662). Najneskôr však o 17.00.
ležaja, srdce Procházku a spoľahlivosť Ko- Grafikon vlaku:
tulu. Ostatný zápas na Tehelnom poli vy-  Tam: 15.20 Trnava - 15.55
chytal Rybánsky, nuž bodaj by mu rukavi- Bratislava (stanica Nové Mesto)
ce lepili i tento raz! Ak sa spomínané fak-  Späť: 20.45 Bratislava (Nové Mesto)
tory dostavia v plnej kráse, dobrý výsle- – 21.20 Trnava
dok nemusí byť utópiou. Pravda, Slovan
má kvalitný káder prešpikovaný reprezen- Potečie krv!
tantmi a silné finančné zázemie... Možno
teda očakávať súboj ako remeň. S jasným Fanúšikovia Spartaka opäť pustia
favoritom, no otvoreným koncom. žilou, aby v mene svojho klubu podporili

Trnavský futbalový vlak vyráža z Trnavy o 15.20. FOTO: Peter Kollár
z histórie
humánne myšlienky. Už po ôsmykrát
organizuje oficiálny fanklub hromadné mestskou radnicou v Trnave, odkiaľ tretí mesiac, vždy posledný piatok.
darovanie najvzácnejšej tekutiny sa presunú do nemocnice na odber. To znamená, že najbližšie pôjdeme
ŠK Slovan – FC Spartak 0:4 (0:2) na svete. Akcia s obrovským ľudským „Ide už o ôsme pokračovanie tejto do Národnej transfúznej služby
 TRNAVA: Čech – Fall, Hrabal, rozmerom sa uskutoční v piatok 30. krásnej myšlienky. Odteraz bude akcia v januári, potom v apríli a júli,“ uviedol
Poljovka, Filip – Hodúr (86. Masaryk), októbra. Zraz darcov je 8.00 pred prebiehať v pevných termínoch – každý Horváth. JÁN KRÁL
Staňo (63. Ďuriš), Ujlaky, Gašparík (59.
Ježík) – Kriss, Kožuch. Tréner Stanislav
Jarábek.
 Góly: 23. Kriss, 30. Ujlaky, 85.
Nosický: V lige môže vyhrať každý s každým
Kožuch, 90.+ Ježík. ŽK: Fall, Hrabal, Kriss,
Poljovka – Pecko, Vomáčka, Šesták. normálne. Aj proti Zlatým Moravciam  V čom bude Slovan nepríjemný,
 Dňa 16. novembra 2003 pred 2 232 ukázal, že je jedným z ťahúňov aké sú jeho tromfy?
divákmi rozhodoval Havrilla. mužstva. S hráčmi sme debatovali aj - Slovan hrá veľmi dobre
Po odstúpení trénera Miroslava Svobodu o iných veciach. Chcel som od nich, organizovane. Disponuje kvalitnými
sa kormidla trnavského futbalu ujal tan- aby mi napísali podľa nich najlepšiu tvorivými futbalistami ako Jano Kozák
dem Jarábkovcov – starší otec Stanislav zostavu a rozostavenie, v akom by si alebo Samo Slovák. Tréneri dobre
de facto, mladší syn Juraj de iure. A čaka- predstavovali, aby sme nastupovali. poskladali obranu, i keď Dobrotka videl
la ich skúška ohňom, dva zápasy v Brati- Chcel som si urobiť obraz o svojich červenú kartu a v tejto chvíli nevieme,
slave, najskôr na Slovane, a potom na In- zverencoch, ich sebavedomí a pohľade aký dostane trest. Vpredu hrozí
teri. Nelichotivé postavenie Slovana v ta- na futbal. nebezpečenstvo od zohranej dvojičky
buľke sa prejavilo na jednej z najslabších  Premiéra vám nevyšla podľa  V nedeľu čaká Spartak dôležitý Masaryk – Sylvestr, ktorí sú zladení
návštev v derby. V priemernom zápase pl- predstáv, mužstvo doma podľahlo ligový súboj na Slovane. Fanúšikovia a majú nacvičených množstvo herných
nom nepresností na oboch stranách sa Nitre. Veľké sklamanie? tieto stretnutia vnímajú veľmi kombinácií. Nerobí im problém dostať
gólovo presadila len Trnava. Chybu domá- - Prehra ma veľmi mrzela. Chcel som emotívne. Čo sa vám osobne vybaví, sa do šancí. Musíme si teda dávať pozor
cej obrany v 23. min využil Kriss. Po pol- v Trnave dobre odštartovať. Bol som keď sa povie „derby“? najmä na útočnú fázu, kde tkvie sila
hodine hry pridal druhý úspech Spartaka veľmi rozladený a smutný, že to nevyšlo. - Je to vždy špecifický duel so „belasých“.
Ujlaky. Po zmene strán Slovan vrhol všet- zvláštnym nábojom. Cítiť, že pre obe
ky sily do útočenia v snahe skorigovať ne-  Po zápase ste zvolili netradičnú mužstvá je to top zápas, mančafty  Post ľavého obrancu trnavskej
priaznivý stav, prípadne i vyrovnať. Šan- formu regenerácie... sa naň pripravujú trošku inak ako zostavy sa po odchode Ľuboša
ce, ktoré si aj vypracoval rad radom poza- - Mali sme nahustený program, na „bežné“ ligové zápolenie. Ide Hanzela zatiaľ zjavne nestabilizoval.
hadzoval, a tak sa stav dlho nemenil. Keď v pohári sme chceli ísť ďalej. Urobili o najdôležitejšie stretnutie sezóny, V lige ste dali šancu Schmidtovi, proti
sa zdalo, že výsledok sa už nezmení, pri- sme všetko preto, aby sme proti Zlatým náročné po stránke fyzického nasadenia, Zlatým Moravciam Hruškovi, v závere
šli dva trnavské údery do odkrytej obra- Moravciam uspeli. V sobotu po zápase ale i psychického zaťaženia. Duelom pohárového vystúpenia sa na ľavom
ny belasých. Päť minút pred koncom Ko- sme sa išli pripravovať spoločne nechýba iskra. bekovi objavil mladý Boháček. Máte
žuch profitoval z prihrávky Krissa a die- na hotel, kde sme mali kvalitnú stravu už predstavu, kto obsadí túto pozíciu
lo domácej skazy uzavrel v nadstavenom a regeneráciu.  Má podľa vás súčasná Trnava na Tehelnom poli?
čase exslovanista Ježík. V histórii vzájom- na to, aby porazila súčasný Slovan - Do nedele je to určite otvorené, i keď
ných zápasov odvekých rivalov Spartaka  Novým kapitánom Spartaka sa na jeho pôde? Martin Hruška ma svojím vystúpením
a Slovana je toto víťazstvo doteraz naj- stal Kamil Kopúnek. Čo vás viedlo - V našej lige môže vyhrať každý príjemne prekvapil. Ani Peter Schmidt
vyšším trnavským na Tehelnom poli a do- k voľbe nového lídra tímu? s každým. Tak my, aj Slovan. Ukázali to proti Nitre nesklamal. Uvidíme, pre koho
pomohlo k zostupu belasých z najvyššej - Nechcel som pred sobotňajším už mnohé výsledky. Krásne na futbale je, sa rozhodnem.
súťaže na dva roky. MIKULÁŠ ROŽŇÁK zápasom robiť takéto kroky. Peťo že nikdy neviete, ako sa to skončí.
Doležaj je pohodový chalan, zobral to JÁN KRÁL
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com