This page contains a Flash digital edition of a book.
26
SERVIS Trnavský hlas 2/2009
spoločenská naše deťúrence
kronika
DDannn AAddam m Addamee
Narodili sa zz TTrnavy je prvým dieťaťom manželov Zuzaanyny
v trnavskej aa RRicharda Adameovcov. Narodil sa 19. októbrraa,,
nemocnici vážil 3740 gramov a meral 51 cm.
12. – 18. októbra 2009
Lukáš Trubač, Dávid Kubovič,
Matej Janeček, Matej Hujsi,
Simona Fülöpová, Gréta
Karlubíková, Martin Rovný,
Markus Harnúšek, Aneta
Aschenschwandtnerová,
Patrícia Žáková, Michaela
Horniaková, Ela Vančová,
Daniela Vyskočová, Sabína
Šunderlíková, Alex Drahoš,
Nikolas Hrdlička, Richard
Bučko, Samuel Hurajt, Matej
Ján BBollebbrucch
Mydlárik, Tomáš Monček,
zz Trnavy je prvým dieťaťom Anny Karolinnyy
Vivien Matovičová, Matej
Szostiak a Ivana Bolebrucha. Narodil sa
Rímeš, Michal Vybiral,
171 .. okkttóóbra, váážžil 32329090 gramov a mmerrall
Tobias Janíček, Sofia
494 ccmm.
Uhrínková, Ivan Bolebruch,
Veronika Krajčovičová
Alexanddra MMurková
zz HHlohovca je prvým dieťaťom Moniikky Murkok vevejj
Rozlúčili sme sa a ŠŠftefana Sedláčdláčka. Naroddilila sa
v Trnave 202 . . okkttóóbra, vážážila 26002600 gramov a meeraalala
do 20. októbra 2009
494 c cmm.
Mária Šarvaicová, 82-ročná,
Milada Tóthová, 78-ročná,
Mária Matejsová,
Štefan Zvolenský, 74-ročný,
Štefan Siekel, 87-ročný,
Pavel Čomaj, 86-ročný,
Mária Skalová, 62-ročná,
Oto Novák, 65-ročný,
BBysttrííkk FFuriička TTobias JJaníččekk
Marián Malina, 61-ročný,
zz BBudmeríc je tretím dieťaťom manželov Alžbetyy z Veľkých Kostolian je druhým dieťaťom m
MUDr. Silvia Šarvaicová, 46-r.,
a Bystríka Furiččkovcov. Narodil sa 19. októbra, mmanželov Márie a Jána Janíčkovcov. Narodil saa
Mária Blahová, 89-ročná,
váv žil 3420 gramov a meral 50 cm. 171 . októbra, vážil 4060 gramov a mmerrall
Anna Gažová, 82-ročná,
505 ccmm.
Dušan Fabok, 83-ročný
kultúrny servis
DIVADLÁ Mestský amfiteáter do 31.3.2010 KINÁ  Michael Jackson´s This is it
 Hamlet, Túlavé divadlo  Minerály Slovenska, 22.10. – 28.10. o 18.20, 20.40 h
Divadlo Jána 24.10. o 20.00 h do 31.1.2010 Kino Hviezda, Trnava  Kozí príbeh: Povesti o sta-
Palárika, Trnava  Jánošík – Pravdivá história, rej Prahe
 Pekielko a Anjelínka DK Tirnavia Knižnica Juraja Fándlyho 22.10. – 28.10. o 17.15, 19.45 h Detské kino, 24.10. – 25.10.
23.10. o 10.00 h  Wakatoa, vystúpenie v Trnave  Skafander a motýľ o 15.10 h
 Smrť v ružovom, Súbor maorského folklórneho súbo-  Informačná gramotnosť FK Naoko, 27.10. o 18.00 h  Vydatá nevesta
Bratislavská káva, o. z. ru z Nového Zélandu 26.10. pre seniorov  Requiem za sen 22.10. – 28.10. o 16.50, 18.40 h
26.10. o 19.00 h o 18.00 h 22.10. od 9.00 do 11.00 h FK Naoko, 27.10. o 20.00 h  Normal
 Cymbelin  Jesenná burza kníh  Winx club 22.10. – 28.10. o 20.30 h
28.10. o 19.00 h
VÝSTAVY
23.10. od 13.00 do 18.00 h, detské predstavenie, 24. – 25.10.
24.10. od 8.00 do 12.00 h ARTMAX
KONCERTY
Galéria Jána Koniarka,  KAM, KAM, KAM..., prezen- Cinemax, Trnava  Zažiť Woodstock
Trnava tácia knižky pre deti za účas-  Nezvratný osud 22.10. – 28.10. o 20.30 h
 Klub priateľov Trnavy po-  Trienále plagátu Trna- ti autorky E. Kopúnkovej, 27. 10. 22.10. - 28.10. o 17.00, 19.00,
zýva: va 2009, súťažná prehliad- o 10.00 h 21.00 h
PREDNÁŠKY
Včera, dnes a..., Emigrácia a za- ka svetovej plagátovej tvorby  Česi na Slovensku, prednáša  Oblačno, miestami fašír-
túlané obrazy, hudobno-slov- v Kopplovej vile, Synagóge - historik PhDr. P. Horváth, 27.10. ky 3D 22.10. – 28.10. o 15.00,  Kampaň za duševné zdra-
né pásmo o emigrácii a zbier- Centre súčasného umenia a Zá- o 17.00 h 24.10. – 25.10. o 13.00, 15.00 h vie, Depresia a úzkosť
ke obrazov Michala Želiara Lo- padoslovenskom múzeu. Výsta-  Ufo na Slovensku, prezentá-  Jánošík – Pravdivá história 22.10. o 17.00 h, zasadač-
šonského, 28.10. o 17.00 h, zá- va potrvá do 20.12. cia publikácie za účasti autora 22.10. – 28.10. o 18.00 h ka bývalého Tatraskla, Trhová
padné krídlo trnavskej radnice  Rodinné striebro, do 31.12. M. Králika, 28.10. o 17.30 h  Vo štvorici po opici 2, prednáša MUDr. Magdaléna
 Doba smaltová, 22.10. – 28.10. o 16.00, 20.40 h Frecer.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com