This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 PRÍBEHY 25
Cigáni, čo by tých zaujímali učebnice...“ vzdelanie. Načo ti je luxusné oblečenie, nábytku neprichádzajú do úvahy. „Náš
Svoj „počerný“ pôvod nikdy špeciálne zlato na krku, keď máš v hlave prázdno? ocino by aj tak túto starú obývačkovú
 Nedobrovoľný odchod
neriešili. Ani sa zaň nehanbili, ani sa Verím, že sme sa nemýlili a razili sme stenu, plnú zbytočných pohárov, misiek
ním neoháňali. Človeka nerobí človekom Po dlhšej maródke však Ida stratila správnu teóriu. Ja sa skutočne teším a všelijakých iných zbytočností, nikdy
zovňajšok, ale vnútro. Charakter. prácu. V banke jej šéfka na rovinu na promóciu svojej dcéry ako malé nevymenil. Povie, že je dobrá a basta,“
Slušnosť. Pracovitosť. Ida tvrdí, že „poradila“, aby sa do práce už nevracala. decko. Čo tam po peniazoch, človek zasmeje sa Irenka.
asi bola predurčená na prácu v banke. Aj tak bude často na péenke, koniec- predsa dokáže vyžiť, ak treba, aj Pani Idka si však radosť dopraje.
Nesmierne ju bavila a nikdy neuvažovala koncov má už aj svoj vek (ani nie z minima. Ale skončiť právo, to hocikto „Milujem okukávanie výkladov, jasné,
o zmene zamestnania. „Naozaj som päťdesiat!), tak nech požiada o invalidný nezvládne. A moja dcéra snáď áno.“ že sa mi páči mnoho vecí, ale naučila
sa vždy tešila do roboty, priťahoval dôchodok a uvoľní miesto mladším. som sa neľutovať sa, že na to nemáme.
ma kontakt s ľuďmi, snažila som sa „Nemalo význam protestovať, podriadila  Euro Viete, ako sa mi zlepší nálada, keď si
pristupovať ku každému priateľsky som sa. Nasilu sa držať miesta by dovolím drobnosť na seba z obľúbeného
a milo. Myslím, že aj nadriadení boli znamenalo len duševné peklo. A to Keď sa ale zvrtne reč na matematiku, tridsiatkového obchodu? To sú tie mixy,
so mnou spokojní. A či som pocítila som po prekonanej operácii a liečbe nálada o stupeň klesne. Zo šesťsto kde je všetko za euro. Raz si tam kúpim
narážky, že Cigánka sedí v banke? potrebovala najmenej. Bolo mi však euro fungovať je umenie. A Bihariovci náušnice, inokedy šatku, a potom sa
Ani raz. Mnohí ma skôr priraďovali smutno. Cítila som sa podvedená, to zvládajú, vedia, že najskôr sa platia obzerám v zrkadle. A je mi fajn. Za euro.
k južanským národom. Hlavne ku oklamaná, menejcenná. Nikomu povinné šeky za byt, elektrinu, plyn, No a?“
Španielom. Občas som pokrútila neprajem chorobu, ale v duchu som sa telefóny, potom sú na rade základné LUCIA LACZKÓ
hlavou a priznala rómčinu, občas zamyslela smerom k vedúcej – čo keby potraviny, drogéria, oblečenie. Nové kusy FOTO: ALAN HYŽA
som sa v dobrom zahrala predsa len tak ona ochorela, uvedomuje si, čo mi
na Španielku. Hoci, keby na mňa spustil vlastne hovorí? A ako by to vnímala,
ktosi po španielsky, nevydala by som zo keby takúto „skvelú“ ponuku dostala
seba ani hlásku.“ ona? Musela som sa nejako pozviechať,
no verte mi, trvalo to hodný čas...“
 Choroby Obaja s manželom sú pre rakovinu
na invalidnom dôchodku. Ich príjem
Obyčajný, no idylický život narušili je približne 610 eur. A z toho má vyžiť
choroby. Hlave rodiny, Štefanovi, celá família. Študentka Irenka v týchto
ešte pred svadbou, v sedemdesiatom dňoch finišuje na poslednej skúške
štvrtom po ťažkej autohavárii a piatich na právnickej fakulte. Aj ona vie, že jej
týždňoch v kóme ostali mierne trvalé rodičia sa uskromnili najmä preto, aby
následky. „Jedna ruka je menej ohybná, mohla doštudovať. „Nie je to lacný
sem-tam mávam malé výpadky pamäte, špás, nie raz som sa rozhodovala, či si
či je to skôr dezorientácia, ale našťastie, v Bratislave kúpim lístok na MHD alebo
nič vážnejšie mi neostalo. Len som si doprajem párok v rožku.“ Mladší Ivan
pochopil, že všetko sa môže v sekunde sa prihlásil na štúdium informatiky
obrátiť naruby. Nastavil som si nanovo na prírodovedeckej fakulte. Popritom
hodnoty a uvedomil si, že každý prežitý však funguje na brigádach. „Aby
deň je vlastne darom, ktorý si treba bolo na školu, aj na nejaké drobnosti.
vážiť,“ krásne sa rozreční domáci pán Spoliehať sa našich sa nedá, nie sú
a otočí sa smerom k svojej Idke. Pred kúzelníci, aby z ich dôchodkov zvládli
siedmimi rokmi sa o ňu neopísateľne platiť ďalšiu vysokú školu,“ otvorene
bál. Začalo to klasicky – nahmataním povie Ivan. „Vždy sme deťom tvrdili,
malej uzlinky na krku. Ida mala aby od nás veľký majetok nečakali. To
štyridsaťšesť, dovtedy lekára takmer hlavné, čo im chceme zabezpečiť, je
ani nepotrebovala, preto si myslela,
INZ-9006
INZ-9010
že ako sa uzlina zjavila, tak aj odíde.
Prečo by práve ona mala byť vážnejšie
chorá... „Hnal som ju k špecialistom
do Bratislavy. Sám som pred rokmi
prekonal rakovinu, viem, že hocijaká
hrčka môže znamenať katastrofu a nič
jesenná

netreba podceňovať. Stálo ma to dosť
nervov, kým som ženu naložil do auta
a smerovali sme do hlavného mesta.“

Diagnóza bola krutá – nádor
CIAjedineč

na štítnej žľaze. Nasledovala operácia,
enské okno
v AK
slo
pri ktorej Ide vybrali prištítne telieska
Aj v novom profi le ID 8000
a po povinnej rekonvalescencii prišla
pre okná vyššie ako 1,5 m alebo laminované fóliou
na rad nepríjemná liečba. „Niektorý
pacient na moju diagnózu zomrie,

iný nie. Rakovina je do istej miery
izolačné trojsklo
2
vždy vabank. Bolesti človek napokon
s Ug = 0,6 W/m K
prekoná, nad vodou ho vždy drží nádej
bez príplatku
z uzdravenia, no na druhej strane, strach
a neistota, to je najväčší nepriateľ
akcia platí do 31. októbra 2009
každého pacienta. Plakala som najmä
z obáv, či prežijem. Či mi ešte bude
dopriate tešiť sa zo svojej rodiny. Nie,
nechcela som zomrieť, do bodky som
Na uvedený výrobok máme
poslúchala lekárov a modlila sa, nech na Slovensku ako jediný výrobca
si ma Pán Boh ešte nepovolá,“ potichu
M.P.V. spol. s r.o., TRNAVA Paulínska 12
okien exkluzivitu
povie Idka a spomienky na liečbu
tel.: 033/5341008, fax: 033/5341009, mob.: 0911656127
zhrnie jednoducho: „Bolo to ťažké, ale e-mail: trnava1@slovaktual.sk
www.slovaktual.eu
úspešné.“
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com