This page contains a Flash digital edition of a book.
24
PRÍBEHY Trnavský hlas 2/2009

Trnavčania Bihariovci. Majú recept ako žiť z minima a neprepadnúť depresii. „Na svete je totiž krásne. Choroby nás postavili pevnými nohami na zem a vieme, kde
sú naozajstné hodnoty. S luxusom to nemá nič spoločné,“ konštatujú svorne.
Za najväčší majetok považujú vzdelanie detí
Rakovina je do istej miery vabank
Ida a Štefan. Stačí s nimi Na svoj rodný kraj Ida nedá bod za bodom, Trnava je moja jediná. Štefan na svoju polovičku a okamžite
prehodiť len pár slov
dopustiť. Rodáčka z Trakovíc sa Nevymenila by som ju za nič na svete.“ núka jarmočný burčiak a domáce
po telefóne a človek má
privydala do Trnavy. Zmenu z dediny pagáče. Rozprávať o svojich starostiach
hneď lepšiu náladu. Napriek
na mesto si nevie vynachváliť.  Tu zostaneme sa mu príliš nechce, Bihariovci sa už
„Všetko bolo za našej mladosti dávno naučili raziť teóriu – nejako bolo,
chorobám a smiešne
tuším jednoduchšie. Po svadbe Štefan aj domŕzal, aby sa aj oni nejako bude. Hlavne, že sme spolu.
nízkym príjmom, je v tejto v sedemdesiatom ôsmom sme priklonili k módnemu trendu – predať „Vážime sa každý prežitý deň a so
rodine pozitívnej energie
od mužovho zamestnávateľa dostali sídliskový byt a kúpiť starší domček ženou sa vo dvojici tešíme z úspechov
na rozdávanie. „A čo by sme
tento trojizbový byt na Prednádraží. kdesi blízko na vidieku. „Chcel som, že by našich detí. A keď naša Irenka zvládne
mali z fňukania a bedákania?“
Poruke boli jasle, škola, obchody, sme mali malý dvor, záhradku. Ale moja v novembri poslednú štátnicu na práve,
zdravotné stredisko. Vlastne kúsok je Ida ma vlastne zastavila už v začiatkoch to bude oslava! Poviem vám, vychovať si
úsmevne povie domáca pani
to aj priamo do centra, taká príjemná môjho snívania. Že nech o niečom doma právničku – to je ten najkrajší dar,
Ida a manžel Štefan, syn Ivan zdravotná prechádzka. takom ani nedumám. Tu ostaneme – ktorý si viem predstaviť. Vzdelanie bolo
a dcéra Irenka len pritakávajú.
Rokmi sa sídlisko zazelenalo, tak prikázala a ja som už teda ďalej pre nás vždy prioritou a sme šťastní ako
Zoznámte sa s Bihariovcami.
teraz som pyšná na vynovený park nepokračoval. Moja žena má totiž vždy blchy, že naše deti to pochopili a školu
s lavičkami... No, čo budem menovať len dobré nápady,“ šibalsky sa usmeje neflákali. Hoci, niekto by si povedal –
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com