This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 KRÍŽOVKA 23
Pomôcky: Pomôcky: cíp
Výrok osobné nočný Meres, ého
Senecu zámeno podnik altar,
určite nikel (zn.) utlmuj
organická patriaci nails, kvetn
zlúčenina Rene sula, kalicha,
tamtí
3
klobúk
(zastar.)
hulok remika po česky
bratislavský

ruský
klub
sta
slabika
EČV
veľtok
jama
Kežmarku
(zdrob.)
jediný
tým
1
smerom
kartún,
po česky
francúzsky okolo
mongolský
maliar (bás.)
pastier
súčasť básnici,
lode po angl.
Pomôcky:
tekutina ľud,
opar
Anoplura, citovo
po česky Public
poets, pohol
spáli na
enol, ušt
povrchu stierky
Information
Office
rýpaním
nerozruš
lekár
pobaltský
štát
niet
omotal
(expr.)
klince,
ad acta
po angl.
patriaci
iace
ja, po
Evke
patr
Otovi
česky
spôsob
liečby
rádiolokátor
oltár, morský
ženský
po angl. vták
hlas
veľká lasicovitá
nádoba šelma
francúzska
minerálka
citoslovce
medikament
rezignácie
prvá žena
africký
veľtok
zlaďujú
ronenie
organická kód
vši
(bás.)
zlúčenina Nemecka
(zool.)
2
dlhá ukazov.
choroba zámeno
ruské
dezinfekčný
mesto
prostriedok
polámaný
les
plodila
neoblep
kruh
vyvaľoval
lodenica
ktoré
(hovor.)
oči
dom. meno
postava chytať
(expr.)
Hany
drevená
loď
plasma
druh gibona
koralový
ostrov
resin
značka
activity
hodiniek
český
herec
blanokrídly
Letecké pomocník
hmyz
opravovne na statku
Sl. squash.
asociácia
radón (zn.)
hviezda
opica
ultra
v súhvezdí
(zried.)
violet
molybdén Pastier
(zn.)
keď
EuroCity
upravená
sľuda 4
máličko
(hovor.)
otáčať
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk AUTOR: J. JABLONSKÝ
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com